Spaltist Peder Kadhamar i Aftonbladet forklarer hvordan myndighetene tror penger skal løse problemene ved innvandrerskoler i Malmö.

Ett invandrarbarn från ett fattigt hem med lågutbildade föräldrar har sämre chans i livet än ett infött barn från ett rikt hem med högutbildade föräldrar.
Därför har Malmö i samarbete med andra kommuner utarbetat ett avancerat system för att jämna ut skillnaderna. ­Beräkningarna utgår från sju ­variabler: kön, invandringsår, vårdnadshavarnas utbildningsnivå, ekonomiska hemför­hållanden, antal vårdnadshav­are, bostadsområde och skola.

—-

– Om du invandrade till Sverige mindre än två år före examen är det nästan 90 procents risk att du får underkänt i flera ämnen. Om du invandrade tre år eller mer före examen minskar risken till under 40 procent. Om du inte är invandrare är risken 20 procent.
Räihä talar torrt och entonigt.
– Om du bor i ett socialt belastat område är det 50 procents risk att du får ­underkänt i flera ämnen. Bor du i ett rikt område är risken mindre än fem procent.

Svenskene lever etter ordtaket: Framgang avler framgang. Fattigdom avler fattigdom. Er det så enkelt, eller har kultur også en finger med i spillet?

Orden är svåra men det Räihä berättar är något vi alla vet. Fattigdom föder fattigdom, framgång föder framgång.

Summene som brukes på innvandrerelevene er astronomiske sett i forhold til andre elever.

”Strukturersättningen”, de pengar som beräknas efter sociala förutsättningar, var 2014 på Djupadalsskolan 871 kronor per elev och år.
Den skolan ligger i ett rikt område. Strukturersättningen per elev på Värner Rydénskolan var 20 323 kronor.

Når skolen ikke har kontroll på elevene hjelper det ikke med penger. Skolene drukner i vold og uro.

Sverige mangler viljen til å ta styringenover fremmedkulturelle som tar seg til rette. Det er på sin plass å minne om Sveriges 55 no go-zones.

Jag tror ingen filosof eller politisk tänkare har kunnat föreställa sig något så ambitiöst. Inte Marx. Inte John ­Stuart Mill. Inte Hjalmar Branting.
Och så stänger skyddsombudet Värner Rydénskolan därför att det är så bråkigt.
17/1: Pojke i ettan knuffar fritids­ledare. Hon trillar handlöst i golvet.
17/1: Pojke i ettan blir slagen av två ­andra pojkar. Svårt att andas. Måste röntgas.
17/1: Elever i sjuan och åttan vägrar gå hem när skolan ska stänga. Spottar på bänkar och bord.
För det är en sak alla dessa siffror och beräkningar inte klarar att ersätta. Att vuxna förmår leda, att vuxna kan sätta gränser, hålla ordning, skapa trygghet och vinna barnens förtroende.
Klarar de inte det spelar det ingen roll hur många ­miljoner skattebetalarna häller in i skolan.

Et lands oppløsning i sakte film?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article20416494.ab