Den multikulturelle herligheten blir rett og slett for farlig for lærerne. Värner Rydénskolan på Rosengård er blitt besluttet stengt av verneombud fra begge lærerfagforbundene; Lärarförbundet og Lärarnas riksförbund. Årsaken er mye bråk på skolen og lærere som stadig blir truet og angrepet av elevene. Lærerne er utkjørte og sykemeldte.

–  Elevbråk gör att de inte kan garantera säkerheten, säger Catharina Niwhede på Lärarnas riksförbund i Malmö.

– Det kändes att gränsen var nådd. Det sker incidenter hela tiden, säger läraren och skyddsombudet Kerstin Kaunitz på Värner Rydénskolan i Malmö.

– Incidentrapporter hamnar på hög hos rektorn, det sker akuta händelser hela tiden och till sist kände vi att gränsen var nådd, säger hon.

I fredags eftermiddag tog lärarfacket det drastiska beslutet att omedelbart stänga skolan av arbetsmiljöskäl. När eleverna kommer till skolan på måndag morgon möts de därför av beskedet att undervisningen är inställd.

malmoskola-jpg (1)

Det må ha vært vanskelig å erklære nederlag

Värner Rydénskolan var den skolen i Rosengård hvor elevene hadde høyest karakterer. Høsten 2013 gikk det imidlertid galt, nedleggelsen av en annen skole i Rosenborg, Örtagårdsskolan, medførte en stor overføring av elever til Värner Rydénskolan.

I flera år hade Värner Rydénnskolans 9:or ett betygssnitt på runt 170 meritpoäng. Inte alls i Malmös topp, men det ansågs ändå vara en anständig nivå utifrån andelen utlandsfödda och föräldrarnas utbildning.

– Många tror att Rosengård är homogent, men det stämmer inte. Värner Rydéns upptagnings område består till stora delar av familjer som har gjort en klassresa, säger Janette Glans, rektor på Värner Rydénskolan.

Men i höstas fylldes skolan på med elever och lärare från nedlagda Örtagårdsskolan och Rosengårdsskolan och kulturkrocken, både för barn och vuxna, tog så mycket kraft att betygssnittet sjönk som en sten, till 139 poäng i snitt. Det sämsta resultatet i hela Malmö.

– Det är en skolledares värsta mardröm, men jag får ta på mig min del av ansvaret och inte skuldbelägga personalen, säger Janette Glans.

Ekstra personalressurser og mer penger ble bevilget i fjor høst, men dette hjalp bare midlertidig.

– Det känns som att vi får släcka bränder hela tiden. Både personal och elever har kommit till skada i de olika bråken, säger Kerstin Kaunitz.

Lærernes fagforeninger krever vakter ved skolen hvis man skal gjenåpne den.

Reine Hindberg är förste vice ordförande i Lärarnas riksförbund i Malmö och huvudskyddsombud, med erfarenheter från Värner Rydénskolan.

Han räknar med att Arbetsmiljöverket kommer till skolan direkt på måndag morgon.

– Att skyddsombud stänger en högstadieskola är en unik åtgärd, som inte har hänt förr vad jag vet.

Sydsvenskan  Expressen  SVT