Tavle

Motoffensiv hadde som mål å bygge opp en faktabase for å motarbeide ekstremisme og hatytringer på nettet etter 22. juli 2011. Leder i utvalgsgruppa, Lars Gule, synes det er trist.

– Ja, det er trist selvsagt. Men det er bedre å gjøre dette på en ryddig måte og betale tilbake til kommunen, enn at det hele bare renner ut i sanden. Vi ville heller ta grep nå og avslutte dette på en skikkelig måte, sier han.

Fritanke