Tavle

Stein Kristiansen skriver kommentarer i Hamar Arbeiderblad. Stadig vekk ivrer han for det integreringsarbeid og et multikulturelle Norge. Det siste fra Stein Kristiansens penn er å fremme burkini som et integreringsfremmende plagg. Med burkini kan muslimske kvinner ta seg et bad sammmen med oss andre. Hvordan det vil føles å være på en strand når et stort burkinikledde kvinner skulle dukke opp skrives det ikke noe om. Om folk flest føler det ubehagelig og velger en annen strand kan man med stor sikkerhet anta at dette diagnosiseres som islamofobi og motvilje mot integrering.

Blir det neste integreringsfremmende tiltaket å fjerne alkoholservering på utesteder. Det vil gjøre det lettere for muslimer å gå ut å hygge seg der andre folk er. For ikke å snakke om svinekjøtt og alkohol i butikker. Det vil gjøre det enklere for alle muslimske butikkansatte å behandle alle varegruppene.

Jeg tror ikke det har slått henne at integreringen allerede har vunnet en liten seier i det øyeblikk en muslimsk kvinne begir seg ned på stranda i badedrakt og slutter seg til oss andre. At noen kan tenke tanken at dette klesplagget er synonymt med radikal islam, for ikke å snakke om IS og terror, er for meg komplett uforståelig. At noen kan gå seg vill med begrunnelse om at dette er et kvinneundertrykkende klesplagg tett knyttet til den religionen de utøver, er ikke vanskelig å forstå. Men veien derfra og til et forbud er ytterst konfliktfylt. Det er en øvelse som vil føre til mer segregering, ikke mindre.

h-a.no