Sakset/Fra hofta

Tallene for juli måned viser at Document hadde 221.000 unike lesere og 1,2 millioner sidevisninger.

Det er sosiale medier som trekker opp. Vi passerte 20.000 følgere på Facebook for en uke siden. Document er m.a.o i fremgang.

Fremgangen utløser mange tanker om oppgavene vi står foran. Det er liten tvil om at folk ønsker et medie som er et alternativ til de etablerte. Det er et sug «der ute».

Men for å løse den oppgaven trenger vi ressurser. Det er blant annet det vi vil drøfte med leserne på møtet i Seniorsenteret på Majorstua torsdag 18. august kl 1800.

Det er selvsagt dypt tilfredsstillende å se at leserne responderer. Vi spør oss selv: klarer vi å levere? Har vi infrastrukturen som skal til? Fra næringslivet hører vi om selskap som ekspanderte så fort at de går nedenom. Det kan skje hvis ressursene strekkes og man ikke klarer å levere produktet leserne forventer.

Mye tid går med til moderering. Onsdag var det nesten 500 kommentarer. Andre medier kutter enten ut kommentarfeltet eller overfører det til Facebook, som vi vet har sitt eget regime. Det gir økt trafikk til Document. Vårt kommentarfelt blir dermed viktigere som diskusjonskanal. Men 500 om dagen er 15.000 i måneden. Det sier seg selv at det tar tid og ressurser.

Vi gjentar at vi svært gjerne vil komme i kontakt med noen som kan tenke seg å moderere. Vi bidrar selvsagt med opplæring.

Egentlig er det utrolig at vi har kommet så langt med så små ressurser. Det skyldes kort og godt at det finnes et stort udekket behov der ute og at det er meningsfullt å dekke det.

På møtet torsdag skal vi fortelle litt om hvordan arbeidet forløper og hvordan det oppleves fra vår side. Leserne må være klar over at Document er blitt en livsform. Vi følger nyhetssyklusen. Sommeren i år ble ingen vanlig sommer, men det gjelder også mange andre som er mye tettere på.

Det er noen prinsipper vi må holde hvis vi skal bli tatt alvorlig:

Vi må holde høy kvalitet. Nettopp fordi vil legger andre premisser til grunn enn mainstream-pressen må vi holde høy standard. Vi kan ikke prate tull.

Den senere tid er jeg blitt obs på at vi må være bevisst at vi representerer et bredt spekter av meninger. Noen tror at det er ett «vi» på høyresiden som bør og skal stå sammen. Det blir å gjenta venstresidens feil. Vi skal ikke være vår brors vokter, men etter beste evne forsøke å finne svar. Det vil også si å trekke opp noen grenser for hva som er legitimt og illegitimt. Men det gjelder også i den etablerte pressen! Skillelinjene går ikke der hvor det er bekvemt å plasser dem.

Det er ingen tvil om at vi befinner oss i en meget spesiell situasjon, med både ytre og indre fiender. Tenk før du skriver!

Document er demokrater. Vår grunnide er at demokratier ikke kan overleve uten fri informasjonstilgang og åpen meningsutveksling. Ytringsfriheten er oksygenet. Uten den dør politikken.

Siden den norske offentlighet er blitt slapp og ensformig vil mye av det vi driver med minne om en tenketank. Utviklingen av nye ideer og analyser er nerven i Document.

Jeg tror leserne vil være enig med meg i at vi gjennomlever noen svært viktige måneder og år, hvor riktig informasjon og analyse er av vital betydning.

Jeg tror også leserne vil være enig med meg i at det er visse ting man ikke kan angre på og gjøre om på. Noen sjanser lar seg ikke gjenskape.

Norge trenger et bredt alternativt, korrigerende medie.

Vi må være trygge på at våre verdier står trygt plantet i norsk og vestlig tradisjon.

Vinden blåser i vår retning. Det er ikke harmoni-modellen som vinner. Det er konflikt og motsetninger det går i. Når noen forsøker å redusere dette til at politikere som Trump eller Boris Johnson spiller på frykt, mens de selv kan tillate seg å skremme med oppløsning og krise, blir ordene meningsløse.

Ingen kan ta moralsk patent på politikken.

Document skal være mainstream. Dvs vi skal stå for de verdiene som det norske samfunn er bygget på. Vi skal «huske» hvem vi er og vi skal ikke være redde for å stå for det.

Norge er bygget på visse verdier. De må forsvares.

Vi står midt i en kulturkamp som går dypere enn noe av det vi har opplevd tidligere, selv med kommunismen. Vi ser tegn til at stadig flere forstår at dette ikke blir noen spasertur i parken.

Noen har interesse av at disse motsetningene ikke blir luftet. Men som vi vet: De er rundt oss på alle kanter.

Det multikulturelle samfunnet åpner noen dører. Da må man tørre å se hva som skjer.

Documents oppgave er å gi et usminket bilde av som skjer.

Vi har konsentrert oss om visse hovedfelt, fordi disse griper dypt inn i tilværelsen.

På møtet på Majorstua skal vi se på planene for Document fremover, og legge frem tanker om vår politikk og samfunnssyn. Det er meningen at folk skal kunne stille spørsmål og gi feedback.

 

Seniorsenteret, Slemdalsveien 3

Torsdag 18. august kl 1800

Påmelding til kontakt@document.no

merk: Møte