Kunstbilde

Friederich_Nietzsche

Edvard Munch (1863-1944)

Olje på lerret, 201 x 160cm, Thielska galleriet, Stockholm

Det er ikke mange filosofer som har blitt så beundret – og muligens også grundig misforstått på både godt og ondt – som Friedrich Nietzsche (1844-1900). I hans leserkrets finner vi komponister som Gustav Mahler og Richard Strauss, diktere som Edith Södergran og malere som Edvard Munch, for å nevne noen få.

Portrettet ble bestilt av den svenske bankier, kunstsamler og mesén Ernest Thiel (1859-1947) – som foruten å grunnlegge Thielska galleriet også bekostet oversettelser og praktutgaver av Nietzsches verker, og finansierte Nietzsche-arkivet i Weimar. Munch skulle aldri treffe Nietzsche personlig, så portrettet er etter alt å dømme basert på fotografier. En versjon finnes også i Munch-muséet i Oslo.