Tavle

Med noen fortjenstfulle, sporadiske unntak er det ikke så ofte man fester seg ved noe i Dagsavisen, men denne dagen ble et unntak på en litt uventet måte. Ikke fordi det stod noe genialt der, men fordi det var noe som skurret.

SVs stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell uttaler nemlig at USAs republikanske presidentkandidat Donald Trump «er en fare for vårt forhold til USA».

For de som husker lenger tilbake enn Berlinmurens fall, er det noe ironisk ved dette. For partiet SV ble jo grunnlagt i 1975 – altså på et tidspunkt hvor Solhjell var født – som kulminasjonen av en protest mot Arbeiderpartiets utenrikspolitikk. Ap hadde jo med nød og neppe valgt Vestens side under den kalde krigen.

Gjennom lange perioder av sin historie var norsk utmeldelse av NATO en hovedsak for SV. Noen tiår senere er altså en av det samme partiets frontfigurer bekymret for Norges forhold til USA.

Hva om paven plutselig hadde sagt at det var viktig ikke å ødelegge forholdet til djevelen?

For Solhjell sier egentlig at hele partiets eksistens bygger på en feilvurdering – en feilvurdering som ikke blir erkjent som sådan (bare av de hersens velgerne), all den tid han ikke reflekterer over at SV i flere tiår har vært en av de største truslene mot Norges forhold til USA. I dag bruker han snarere ordene «vår nærmeste allierte».

Når ble de egentlig det i SVs øyne? Var det i Kosovo?

Og hva betød det i så fall for vurderingen av USAs utenrikspolitiske rolle i tiårene før det vendepunktet? Var det galt å fremstille Reagan som en trussel mot verdensfreden?

Solhjell drar neppe kjensel på at hans eget portrett av Trump er litt som fortidens portretter av Reagan. Trump deler angivelig ikke våre verdier, mens det hittil har eksistert et «verdifellesskap over havet». Så er den offisielle fortellingen nå plutselig at Nixon og Reagan samt Bush den første og den annen gjorde det? Det nærmer seg revisjonisme.

Dette med «verdier» ser ellers ut til å ha spredt seg som et slags hjernevirus på Stortinget.

– Sikkerhetspolitisk har vi felles interesser med USA og med NATO, men vi må huske på at det er mange land i NATO som ikke deler vårt verdigrunnlag, sier leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap).

Venstre-leder Trine Skei Grande mener et valg av Trump får store følger for Norge.

– Ikke bare i verdier, men det vil også få følger å ha en president som så klart står for isolasjonisme, er kritisk til handel mellom land og som avviser å bidra så mye inn til NATO, skriver Venstre-leder Trine Skei Grande i en SMS til Dagsavisen.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete mener Trump utfordrer verdigrunnlaget for det norsk-amerikanske samarbeidet.

Hvilke verdier er det så tale om?

Neppe noen andre enn deres egen maktposisjon. En seier for Trump er et tap for alt de har trodd på. Akkurat som SV feilaktig trodde at USA var den største trusselen for verdensfreden på 1970- og 1980-tallet, tror disse maktpersonene feilaktig at den liberale globalismen er garantist for den i dag. De kommer virkelig ikke til å forstå hva som vil utspille seg.

 

Dagsavisen