Sakset/Fra hofta

Av de norske politikerne som er i stand til å gi undertegnede (og kanskje flere enn meg) størst hakeslepp, er Venstre-leder Trine Skei Grande. Det er få som matcher henne som politisk svada-og klisjeprodusent. Og hun nådde trolig et foreløpig høydepunkt mandag 1. august da hun fikk en helside i Aftenposten for å fortelle hvor kunnskapløse, fryktredne, uærlige, løgnaktige, fremmedfiendtlige, uansvarlige og farlige politikere som Nigel Farage, Boris Johnson og Donald Trump er.

For dem som følger litt med i norsk politikk, er Skei Grandes framvisning av mangel på politisk refleksjon og innsikt ingen overraskelse. Og det er få av hennes kolleger som bringer den politiske svadaen opp til hennes nivå. Men når det gjelder å sverte brede befolkningslag i Storbritannia (UK) og USA, får hun skarp konkurranse fra sin partifelle, Sveinung Rotevatn. Han skuffer unna alle evfemismer og sier det rett ut: ”Det er mogleg at Trump-fansen er frustrerte over økonomien, men dei er også ein gjeng hatefulle, ignorante fascistar.”

trump-fascist-inclinations-20151209-001

De millioner som har gitt uttrykk for motstand mot økt arbeidsledighet, reduserte lønninger og lavere levestandard og økt fremmedhet i sine egne samfunn, blir altså betegnet som fascister av Venstre. Uuttalt hos Skei Grande, men uttalt hos Rotevatn. Store deler av den britiske arbeiderklassen som er ruinert av den styrende og politisk korrekte middelklassen og dens allierte, finanskapitalen, var, ifølge Skei Grande, med på å stemme UK ut av EU på grunn av feilinformasjon og skremselspropaganda fra populistiske politikere. At Brexit-flertallet kan ha noe med den politikken som Skei Grande og hennes eksperter har ført, har aldri streifet Venstre-lederen. Men Brexit viste noe man kunne forsverge ikke var mulig i den vestlige verden, nemlig et ja til brudd med den rådende politikken.

Det er neppe USA og UK som er hardest rammet av Skei Grandes og elitenes dyrking av den økonomiske liberalismen med sine friheter for kapital, arbeid, varer og tjenester. Disse frihetene har hatt langt alvorligere følger i EU-land som Frankrike, Hellas, Italia, Spania, Portugal med en ungdomsledighet på opptil 50 prosent og en hel generasjon i knestående økonomisk og sosialt. Svaret fra folk i disse landene er også ”populistiske” partier, men med politiske valører som i noen tilfeller skiller dem fra populismen i land som Storbritannia og USA.

Elendigheten i EU og USA er et resultat av den økonomiske liberalismen som Skei Grande med heftighet trykker til sitt omfangsrike bryst. I sin moralisering og mangel på kontakt med økonomiske, sosiale og kulturelle realiteter skjønner ikke Skei Grande at det er hennes politikk som er problemet. Det stadig flere i USA og EU reagerer mot, er løgnene og bedraget som det politiske etablissementet har forsynt opinionen med i årevis, ledsaget av råd fra en ekspertise som i Skei Grandes forestillingsverden er objektiv og renset for ideologi og politiske interesser. At en partileder gir uttrykk for slike primitive forestillinger, er ikke oppsiktsvekkende i et land der den intellektuelle armoden, særlig blant politikerne, burde tilsi en form for intellektuell nødhjelp. Skei Grande leder et parti som nærmer seg promillenivå i oppslutning, men med sitt politiske budskap er hun en av de mest høylytte heroldene for det felles tankegodset som dominerer politikken her i landet. Verken hennes retorikk eller framtoning ellers bærer bud om fornuft eller ansvar. Og i så måte er hun en større trussel mot demokratiet enn de populistene hun blåser til kamp mot.