Afghanske familier i Norge skal være fosterforeldre for afghanske asylsøkere. Prosjektet kalles «Våre nye barn» og er et prosjektsamarbeid mellom SOS-barnebyer og Asker kommune. Ved første øyekast kan se ut som en god idé: De afghanske ungdommene kommer til familier som snakker språket deres.

Men der stopper det. For hvordan skal man integrere nyankomne ungdommer når de bosettes hos familier som ikke snakker noe særlig norsk og hvor kulturen i hjemmet er afghansk? Videre tenker vi oss at et slikt system nesten ber om å bli utnyttet for alt det er verdt. Her kan afghanere få rikelig betalt for å motta flere afghanere (de registreres vel også som sysselsatte?). Og vil det ikke være fristende å be flere ungdommer fra storfamilien eller landsbyen om å legge ut på reisen til Norge? Her er det penger å tjene!

ensamkommande

Prosjekt «Våre nye barn» er helt i startfasen. Den første fosterfamilien hadde oppstart sist fredag og fikk fosterbarn i hus sist helg. Denne familien består av en afghansk mor og sønn. De kom sammen til Norge for noen år siden. Sønnen snakker norsk og skal være tolk. Moren snakker ikke norsk og har ikke vært i arbeid i Norge.

Det er naturlig å anta at mor og sønn bor i en NAV-betalt bolig. Og nå skal de også lønnes for å ha fosterbarn fra Afghanistan. Disse fosterbarna vil sannsynligvis være gutter i alderen 15-18 år da det hovedsakelig er denne gruppen som ankommer Norge som enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.

Å være fosterforeldre er som regel godt betalt. Helt opp til 700.000 kroner i året melder Vennesla Tidende. Men det er nok unntakene. Men seks ganger grunnbeløpet pluss ekstra utgifter er ikke uvanlig hvis en av foreldrene må ta permisjon fra sin normale jobb. Det er et skrikende behov for flere fosterhjem, meldte Aftenposten i oktober.

Det stilles en rekke kriterier til fosterforeldre og ett av disse er:

Fosterforeldrene må ha god kjennskap til Norge og bidra til at barna/ungdommene opplever tilhørighet i familiehjemmet og lokalsamfunnet

Vi kan ikke se at dette blir oppfylt her. Hvordan man skal lære å fungere i det norske samfunnet når man blir bosatt i en ikke-integrert familie, er nok en problemstilling som prosjektet «Våre nye barn» har hoppet bukk over. Prosjektet ser ut til å være av type «prestisje» med følgende inviterte:

Solveig Horne, statsråd Barne- og likestillingsdepartementet, Lene Conradi, ordfører Asker kommune, Sissel Aarak, leder for nasjonale programmer i SOS-barnebyer, Linn Iversen, rådgiver Asker Kommune /prosjektleder Våre nye barn, Åsmund Vethe Arnet, familieveileder/ Asker kommune, Hassey Soma Ali, ansvar for koordinering enslige mindreårig/ Asker kommune, Synne Rønning, Kommunikasjonssjef SOS-barnebyer og Ann-Karin Andvik, Barnevernsleder Asker.

Aftenposten var den eneste avisen som var invitert til møtet i Asker.