Nytt

Mona Sahlin har i en årrekke vært en av multikulturens forkjempere. De som har rettet kritikk mot en høy innvandring spesielt fra muslimske land ble stemplet som rasister og islamofobe. Nå er Sverige rammet av segregering, voldelig kriminalitet og islamisme. Radikale muslimer er et problem som selv Mona Sahlin ikke lenger kan feie under teppet. Sahlin mener også å se at høyreradikale hvit makt bevegelser trigges av islamistene. Sahlin er klar i sin sak, radikalisme må bekjempes. Helt sikker på hvor dette vil ende er hun ikke. Hun tror demokratiet vinner. Det er en svært dårlig garanti.

Noen unnskyldning for innføringen av det multikulturelle samfunnett kommer nok ikke. For i bunn og grunn ser det ut til at politisk korrekte mener at multikultur er grunnleggende godt.

Hun frykter at de ulike ekstreme gruppene vil trigge hverandre, og at volden vil eskalere. Sahlin fikk under møtet i Oslo spørsmål om hun er optimist i arbeidet mot voldelig ekstremisme.

– Jeg tror demokratiet vil vinne, men vi har mange år med kamper foran oss. Vi ser at ekstremister livnærer seg av hverandres eksistens. Det er viktig å se dette som en ideologisk verdikamp, sier Sahlin.

I Norge prater Høyres Hårek Elvenes om integrering. Det er et ufravikelig krav kan han fortelle. Når ble det et ufravikelig krav? Med utviklingen i Oslo hvor tre bydeler allerede har under 50 prosent nordmenn, så er det klart for de fleste at integreringen i det norske samfunnet er lett å unngå. Muligens er det et ufravikelig krav at de nordmennene som er igjen i enkelte innvandrermiljøer må integrere seg for å kunne bli værende igjen i fred. Hårek Elvenes er skremt av de anarkistiske enklavene i Sverige, men det ser ut til at han skyver tanken om at dette også kan ramme Norge unna. Hvor står vi innen 10 år hvis statsminister Erna Solbergs uttalelser om at vi klarer 30 000 flyktninger i året blir realisert? Det tallet tilsvarer halve Oslo i løpet av ti år. Vi må anta at flyktningene er lavt utdannet og muslimer.

Lykke til Norge.

Medlem av Stortingets justiskomité, Hårek Elvenes (H), reagerer sterkt på Aftenpostens reportasje mandag om parallellsamfunn og krigsrekruttering i Göteborgs forsteder.

– Dette gjør et meget sterkt inntrykk. Vi ser en havarert integreringspolitikk med dypt alvorlige konsekvenser. Dette er anarkistiske enklaver i den svenske rettstaten. Områder med opphopning av sosiale problemer. Vi skal ikke ha svenske tilstander i Norge. Kravet til integrering i det norske samfunnet skal være ufravikelig, sier Elvenes.

Aftenposten (Artikkelen er ikke åpen for kommentarer.)