Anders Behring Breivik har i følge sin advokat Øystein Storrvik «begynt å rote litt,» skriver Dagbladet.

Sakens kjerne er hvorvidt Breivik har tatt skade av å sitte isolert i snart fem år, og Storrvik vil vise at så er tilfelle. Han trekker fram at 37-åringen under sitt partsinnlegg onsdag fortalte at han er partisekretær i et nasjonalsosialistisk parti og nå bekjenner seg til åsatro.

– Han sitter der helt alene time etter time med tankene sine. Så kommer han hit i retten som en nasjonalsosialistisk leder og gjør nazihilsen. Ting folk mener er helt, helt absurd, sier advokaten.

Storrvik har en uhyre dårlig sak hvis han bygger sin argumentasjon på at massemorderens inkoherens og absurditeter er av ny dato. Både i manifestet, psykiatersamtalene og 22. juli-saken fremstod han inkoherent og full av absurditeter hele tiden.

Hvordan er det mulig ikke å se at denne siden ved ABB har vært der hele tiden – fra den idémessige vinglingen, via den latterlige og operetteaktige uniformen til storhetsvanviddet og forestillingene om at drapene var uttrykk for kjærlighet?

Dette er virkelig saken hvor ingenting gjøres riktig.

Hele den prosessen som pågår nå om dagen, er en farse fordi en fyr som åpenbart er klin hakke sprø, overhodet har muligheten til å føre en sak hvor retten f.eks. må høre han som tok 77 liv uten å ha dem på samvittigheten, klage over helt vanlig mat.

Hvis ikke en slik person kvalifiserer til tvungent psykisk helsevern, hvem er det egentlig som gjør det?

Man må spørre seg om det ikke er på tide å offentliggjøre mer av grunnlagsmaterialet som viser hvor inkoherent ABB er.

Det fremstår etterhvert – og særlig i lys av den nylige TV2-saken – som en veritabel rettsskandale at domstolen ikke opphevet taushetsplikten for fagfolkene som undersøkte Breivik som barn. Likeledes at psykiaterpar nummer to i 22. juli-saken unnlot å gå nøye inn på barndommen, og slapp unna det med den faglige autoriteten i behold.

Det er neppe noen av delene som vil stå seg særlig godt i ettertid.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂