Etter at statsadvokaten sier nei til løslatelse av Anders Behring Breivik, skal saken nå opp for retten.

– Påtalemyndigheten har nå vurdert at de ikke samtykker i prøveløslatelse og mener at vilkårene for å holde ham i lukket anstalt fortsatt er til stede. Breivik ønsker at jeg skal argumentere så godt som mulig for hans prøveløslatelse, sier Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til VG.

Breivik har krav på å få sin sak prøvd for retten, siden han har fullført minstetiden i forvaringsstraffen. For Breivik er minstetiden 10 år.

Oslo statsadvokatembeter motsetter seg løslatelse og har tatt ut ny tiltale mot Breivik. Dette medfører at det vil bli avholdt en ny rettsforhandling som skal avgjøre hvorvidt Breivik skal løslates på prøve.

– Slik vi vurderer det, basert på materialet vi har fått fra Kriminalomsorgen, som har med ham å gjøre i det daglige, og en ny risikovurdering gjort av en psykiater, mener vi det fortsatt er fare for at Breivik skal begå ny, alvorlig kriminalitet, sier statsadvokat Hulda Karlsdottir til NTB.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Karlsdottir understreker at det skal gjøres en vurdering av Breivik og vilkårene for forvaringsstraff ut fra hvordan situasjonen er nå.

Breivik ble dømt til 21 års forvaring for drapene på 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Minstetiden på ti år var den høyest mulige i henhold til loven den gangen. I dag er loven endret, slik at man kan bli idømt høyere minstetid.

Telemark tingrett skal behandle saken. Selve prosessen vil foregå inne i Telemark og Skien fengsel, av sikkerhetshensyn. Breiviks advokat mener prosessen burde vært gjennomført i en tradisjonell rettssal, helst i Oslo tingrett.

– Vi menet at det skal foregå i en rettssal, som alle andre saker. Sikkerhetshensyn er fullt ivaretatt i for eksempel Oslo tingrett, hvor den opprinnelige rettssaken mot ham ble avholdt, sier han.

Begjæringen er undertegnet med navnene Anders Behring Breivik og Fjotolf Hansen – navnet Breivik byttet til i 2017.

Forvaringsdommen kan i teorien føre til at Breivik vil forbli innesperret resten av sitt liv. Men som alle andre forvaringsdømte har Breivik rett til å få prøvd saken sin for domstolen.

– Selv om 21 års fengsel er en svært lang straff, finner retten det usannsynlig at tidsaspektet i seg selv vil redusere gjentakelsesfaren. Etter endt soning vil tiltalte etter all sannsynlighet fortsatt ha vilje og evne til å utføre mange og svært brutale drap, sa tingrettsdommer Arne Lyng da han i dommen fra 2012 begrunnet bruken av forvaring som straff mot Breivik.

VG: Anders Behring Breivik får behandlet prøveløslatelse i retten

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.