Telemark tingrett skriver i en kjennelse mandag at saken der Fjotolf Hansen, tidligere kjent som Anders Behring Breivik, ber seg prøveløslatt, har stor offentlig interesse.

– Saken har fått oppmerksomhet i mediene og antas også å få betydelig medieoppmerksomhet fremover. Gode grunner taler derfor for at saken blir gjennomført med størst mulig grad av åpenhet, skriver sorenskriver Dag Bjørvik i kjennelsen.

Forutsetningen for at NTB får filme er at det skjer som en såkalt poolordning, det vil si at alle medier som ønsker å benytte seg av det, skal gis tilgang til materialet.

– Saken har og har hatt betydelig offentlig interesse. Det er en dramatisk del av norsk historie, som vi har dekket og vil fortsette å dekke i framtiden. Det er viktig at vi kan overføre denne rettssaken og slik sikre at norske medier får se domstolen i kortene og sikre at allmennheten får innsyn i domstolens behandling, sier visuell redaktør Christina Dorthellinger i NTB.

Verken forsvareren eller påtalemyndigheten har hatt innvendinger mot søknaden om gjøre opptak av hele hovedforhandlingen. Ingen andre medier har søkt om tillatelse til å overføre rettssaken.

Breivik ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Minstetiden ble satt til det maksimale av hva loven tillot, som var ti år da dommen ble avsagt.

Som alle forvaringsdømte har også Breivik etter loven krav på å få en rettslig prøving av forvaringsvilkårene når minstetiden er utløpt, og deretter har han krav på ny prøving hvert femte år. Det er ikke noen maksimaltid for forvaringsdømte.

Statsadvokaten har sagt nei til prøveløslatelse av terrordømte Breivik, og dermed blir det altså opp til retten å avgjøre spørsmålet.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.