Oslo tingrett frykter at Anders Behring Breivik vil bruke rettssaken om soningsforholdene til å spre sitt politiske budskap. Derfor forbys strømming fra retten.

For andre gang har Breivik saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene. Han mener soningen under særlig høyt sikkerhetsnivå i fengselet ikke åpner for at han kan ha nødvendig menneskelig kontakt, verken ved besøk eller gjennom brevutveksling.

Mandag starter rettssaken inne i gymsalen i Ringerike fengsel hvor Breivik har sonet de siste to årene. Mediene har varslet at de vil dekke saken bredt, med tekst, bilder og filming. Tingretten har tillatt direktestrømming av innledningsforedragene og prosedyrene til Breiviks advokat og fra regjeringsadvokaten.

Retten har imidlertid ikke tillatt at forklaringen fra Breivik eller noen av de andre vitnene kan kringkastes.

– Dersom kringkasting av partsforklaringen tillates, vil det etter rettens vurdering kunne virke forstyrrende for forhandlingene. Det vil være en reell fare for at Breiviks forklaring påvirkes slik at fokus dreies bort fra det saken gjelder, og over på hans ideologiske budskap, skriver tingretten i et brev til NTB like før jul.

Forsinket overføring

Retten drøftet også om det kunne være aktuelt med en overføring fra fengselet med en viss tidsforskyvning også under Breiviks forklaring, men kom til at dette ikke ga tilstrekkelig forsikring dersom noe uønsket skulle skje. Det er også vist til hva de pårørende etter 22. juli har ment om spørsmålet.

– Støttegruppen etter 22. juli og AUF har i brev 18. desember 2023 kommet med innvendinger, hvor de særlig motsetter seg helhetlig strømming med kort tidsforskyvning, står det i brevet.

Også under de delene som tillates filmet, forventer retten at mediene legger inn en forsinkelse slik at innholdet kan vurderes presseetisk før det kringkastes eller må avbrytes.

Befaring bak lukkede dører

I alt er det satt av fem dager til den rettslige behandlingen av saken. Ettersom det er Breivik, nå folkeregistrert under navnet Fjotolf Hansen, som har saksøkt staten ved Justisdepartementet, går saken som en sivil sak i domstolen.

Normalt er slike saker helt åpne for allmennheten, og pressen har full anledning til å være til stede og å fotografere eller filme mens rettsforhandlingen pågår.

I en egen kjennelse før jul avgjorde tingretten at befaringen i saken, altså der hvor partene og dommeren skal inn i selve celleområdet hvor Breivik soner sin forvaringsstraff, skal gå for lukkede dører, heller med noen fra mediene til stede.

Retten begrunner også dette med at det er nødvendig for å sikre full informasjon om de fysiske soningsforholdene samtidig som kravene til hemmelighold om sikkerhetsrutinene overholdes.

Det er etter rettens oppfatning ikke tvil om at det er nødvendig å holde opplysninger om sikkerhetsavdelingen skjult for allmennheten, framgår det av kjennelsen fra retten.

Hvilke deler av Breiviks tankegods skal man ta avstand fra?

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.