Terrordømte Anders Behring Breivik. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Anders Behring Breivik er fortsatt farlig og åpenbart forstyrret, slår Telemark tingrett fast. Hans begjæring om prøveløslatelse blir avvist.

Telemark tingrett skriver at det rett og slett er vanskelig å tro på at Breivik selv tror på det han forklarte da begjæringen om prøveløslatelse var oppe for retten for to uker siden.

Breivik begjærte seg prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på ti år av forvaringsdommen på 21 år han fikk for terrorangrepet 22. juli 2011.

Retten avviser dette og slår fast at det er betydelig risiko for at Breivik, hvis han løslates nå, vil kunne falle tilbake til atferden som førte til at han begikk terrorhandlingene i 2011.

– Forvirret og forstyrret

– Tiltalte har begått forbrytelser som savner sidestykke i norsk rettshistorie. Han benyttet ekstrem vold som virkemiddel for å nå egne politiske mål. Retten er ikke i tvil om at tiltalte også i dag har evnen til å begå nye alvorlige forbrytelser som kan utsette andre for fare, skriver domstolen.

Etter Breiviks forklaring har flere igjen stilt spørsmål ved hans psykiske helse. Også tingretten kommer inn på dette.

– Tiltalte fremstår som åpenbart forstyrret og med en tankeverden som det er vanskelig å trenge inn i for andre, skriver dommerne, og legger til at Breivik fremsto forvirret med storhetstanker om seg selv.

– Fortsatt farlig

Det vises også til at Breivik fortsatt har evnen til å planlegge, at han i retten har vist stor impulskontroll og at han kan handle målrettet.

Det avgjørende aspektet for vurderingen av Breiviks begjæring har altså vært at dommerne mener Breivik fortsatt er farlig.

Retten skriver imidlertid at folks rettsfølelse vil kunne bli et relevant vurderingstema i spørsmål om prøveløslatelse av Breivik i framtida, selv om det ikke var avgjørende i denne runden.

Saken ble behandlet av Telemark tingrett, i en provisorisk rettssal i en gymsal i Skien fengsel, for to uker siden.

Der gikk aktor Hulda Karlsdottir igjennom alle ofrene for Breiviks angrep. Retten fikk høre om de 77 som ble drept og de mange som ble skadd i angrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på AUFs sommerleir på Utøya.

– Samme Breivik

Breivik forklarte seg selv i saken og argumenterte for at han ikke bar ansvar for terrorangrepet, men at han var hjernevasket.

Dette fester retten lite lit til. Retten viser til at Breivik ikke viste tegn til anger, men at han kom med en forklaring om at han kun adlød ordre.

– Hvem som ga ordre og hvordan ordre ble gitt, er imidlertid så diffust at det ikke er mulig å tro at tiltalte selv tror på dette, skriver retten.

Aktor slo også fast at det var den samme Breivik som hadde utført angrepene som nå ba om å bli prøveløslatt. Hun omtalte Breiviks forklaring og oppførsel i rettssaken som et PR-show.

– Den Breivik som ber retten om tillit i dag, er den samme Breivik som smadret regjeringskvartalet og kalte det en fiasko. Han er den samme som lokket fram ungdommer på Utøya, lurte dem til å tro at de skulle få hjelp og deretter skjøt dem, sa Karlsdottir.

Advarte mot soningsforhold

Hun ba derfor retten om ikke å ta begjæringen til følge. Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, anførte på sin side at soningsforholdene gjør det vanskelig for retten å ta stilling til om Breivik har vist seg tilliten verdig til å få en prøveløslatelse.

Han advarte mot at soningsforholdene vil kunne gjøre Breivik farligere på en måte som gjør at det aldri blir mulig å løslate ham.

– Hvis en person behandles så dårlig at han blir farligere og farligere under soningen, så slipper han aldri ut. Da vil myndighetene forsterke sin argumentasjon om at han må holdes i forvaring. Det er et paradoks i alle forvaringssaker, sa han.

I rettssaken forklarte også psykiater Randi Rosenqvist seg som et vitne innkalt av aktor. Hun uttalte at Breivik ville falle gjennom i samfunnet hvis han ble prøveløslatt, at han hadde store og muligens uløselige problemer og at det var fare for at han igjen kunne begå vold.

 

Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.