Anders Behring Breivik har fått opptre på egne vilkår i en improvisert rettssal for første gang siden dommen falt i august 2012. Han har fått vise hvem han er og hvordan han tenker.

Han er en meget spesiell fange som også stiller det norske samfunnet overfor noen problemer. «Norge» og Breivik snakker dårlig sammen.

Breivik forstår ikke sin egen situasjon. I det ene øyeblikk omtaler han Utøya som at han tok livet av tillitsmenn i det norske Arbeiderpartiet, i det neste krever han rettigheter som nasjonalsosialist.

Familien vil ikke ha noe med ham å gjøre. Fengselsmyndighetene legger hindringer i veien for at han kan ha et meningsfullt liv – som i hans verden vil si kontakt med meningsfeller. Dermed blir Breivik dobbelt isolert.

Det nye denne gang var at Breivik sa han hadde vært nasjonalsosialist siden han leste Mein Kampf som 12-åring. Han sa han var den meste fanatiske rasekrigeren av dem alle, som kunne boken ut og inn.

Han adopterte kontrajihad-terminologi som kamuflasje. Dette sa han eksplisitt. Han har tidligere skrevet det i brev. Nå gjentok han det.

Men han mener at dette er en politisk ideologi med krav på anerkjennelse som alle andre. Her er det Breiviks realitetssans svikter. Han ramser opp drapene på «tillitsvalgte» som om det var en legitim krig han førte.

I neste omgang forlanger han at samfunnet skal anerkjenne hans rettigheter, men det er kun et liv som nasjonalsosialist som gir ham mening.

Han påstår at det sitter 200 meningsfeller i norske fengsler. De vil han ha fellesskap med.

Han sier han er på sammenbruddets rand. Han nevnte at han vurderer å bruke samme sivilrettslig motstandsmetoder som IRA på 70-tallet. Det kan bare bety sultestreik. Bobby Sands ble berømt da han sultet seg i hjel. Breivik truer med å gjøre det samme.

Han nevnte også behandlingen av Khaled Sheikh Mohammed, mastermind bak 9/11, som er holdt på Guantanamo og blitt waterboarded uttallige ganger. Breivik trakk en parallell mellom sin egen skjebne og Mohammeds.

Så dro han en «breivik», ved å si at han hadde måttet leve på Fjordlands mikromat i flere måneder i trekk, og sa det var som waterboarding. Alle som bor på Vestkanten vil være enig i det, sa Breivik. Salen lo.

Det er vanskelig å vite om Breivik selv forstår humoren. Trolig ikke.