Minervas Jan Arild Snoen er kommet til at han ikke ville ha stemt på Trump fordi denne har autoritære trekk, snakker usant og spiller på rasisme. Men forekommer ikke disse eller beslektede fenomener hos de fleste politikere?

Hva usannheter angår, har i alle fall majoriteten av norske politikere f.eks. snakket usant om innvandringsspørsmål i snart 40 år. Men det snakkes usant om nesten alt, f.eks. om effektivitetsgevinst av ymse sammenslåinger, eller om pengebeløpene som er nødvendig for å utføre dette eller hint. Og hva annet er hele New Public Management-maskineriets politisk misbrukte statistikker, enn løgn satt i system for å sminke en ubehagelig virkelighet? Alt blir som kjent bedre, fra skoleresultater til samfunnstrygghet.

Hva det å spille på rasisme angår, har en rekke politikere i Vesten spilt på forakt for de delene av egen befolkning som ikke er like selvhatende på egne eller hjemlandets vegne som dem selv. Er det moralsk mer høyverdig?

Hva autoritære trekk angår, kan det virke som om Snoen sitter litt i glasshus. Han mener nemlig at

en stor del, kanskje de fleste av de som stemmer på Donald Trump er dumme og/eller onde.

Når skal det egentlig gå opp for Snoen og andre som går av skaftet på samme måte, at ingenting er bedre egnet til å få Trump til å fremstå som et godt alternativ, enn denne blærete nedlatenheten?

 

http://www.minervanett.no/det-morkner-i-usa/