Nytt

De som i årevis har løyet om, nazifisert og rasiststemplet de få som offentlig har våget å kritisere masseinnvandringen, forsøker i disse post-kølnske tider å flykte. Flykte fra sin fortid. I vår digitale hverdag er flukten vanskelig og kommentarer av merket Marie -Velkommen etter-Simonsen blir raskt plukket fra hverandre.

Heldigvis er det også eksempler der journalister gjør en innsats for sannheten og stiller ærlige og kritiske spørsmål til sine kolleger. Hvorfor tok det et halvår før Dagens Nyheter skrev om overgrepene mot unge jenter på den berømmelige konserten i Stockholm, 15. august i fjor? (Journalisten.no)

Dagens Nyheter ble to dager etter konserten, kontaktet og informert av en psykolog og en politiinspektør som begge var vitner til det som skjedde der jenter helt ned i 13 årsalderen ble befølt av unge innvandrermenn. Istedenfor å gjøre sin plikt å opplyse, valgte Dagens Nyheter å holde kjeft om overgrepene. Men ikke bare det, man valgte også den kjente strategien; å sverte meningsmotstandere.

Avisa ble varslet to dager etter den siste konserten i sommer, men fulgte ikke opp. Den innvandringskritiske, lille nettavisa Nyheter idag angriper Dagens Nyheter, og får selv kritikk som “konspiratorisk hatsite”.

I dette ferske året er journalister blitt skjønt enige om at det var galt av politiet i Sverige og Tyskland å underrapportere trakasseringen av kvinner. Tilsynelatende ønsker man sannhet, men dessverre finner man fortsatt kun et halvhjertet forsøk på å leve i sannhet.

Adresseavisens Siri Wahl-Olsen har 13.11. kommentaren «Vi må ikke tie om overgrep begått av innvandrere». Dette tyder på sannhetssøken, men teksten er dessverre ikke så tydelig som overskriften gir inntrykk av.

Til sammen 516 saker er anmeldt av kvinner som opplevde å bli trakassert på ulike vis. Det handlet om alt fra tyveri, via tafsing til to anmeldte voldtekter. 19 personer er mistenkt for å stå bak overgrepene, av dem er 14 menn fra Marokko eller Algerie.

Det er påfallende at Wahl-Olsen skriver at 19 personer er mistenkt, uten å diskutere eller engang nevne at her har mange ugjerningsmenn gått under politiets radar. Det sies ikke noe om at tallet er mistenkelig lavt – tatt alle de anmeldte overgrepene i betraktning, samt rapportene om opp mot tusen menn med arabisk og nord-afrikansk utseende. Og «mørketallene» som journalister ellers er så flinke til å fremheve – de er fullstendig fraværende. Er det et ønske om å bagatellisere?

Wahl-Olsen opererer med termen mindre ekstreme om de som tviler på Merkels flyktningpolitikk.

Pegida-bevegelsen har arrangert demonstrasjoner mot innvandringen etter at overgrepene ble kjent. Også i mindre ekstreme kretser øker nå tvilen om og kritikken av regjeringens flyktningpolitikk.

Man må forstå Wahl-Olsen dit hen at alle som ønsker å minske innvandringen er ekstreme i større eller mindre grad. De som fortsatt ønsker masseinnvandring etter at over en million kom til Tyskland sist år, er altså ikke ekstreme. George Orwell, hører du?

Wahl-Olsen har fremdeles en slik angst for å generalisere innvandrere at enkelte påstander blir fullstendig meningsløse.

Vi må klare å forstå at om noen av innvandrerne vi har ønsket velkommen, begår overgrep, betyr ikke det at alle menn som kommer fra visse land er farlige for kvinner.

Ingen snakker om alle menn. Man snakker om en trend, noen fellestrekk, noen kulturtrekk, en religion, et kvinnesyn og noen dysfunksjonelle samfunn.
Mange later som de ikke forstår de enkleste resonnementer som at muslimer fra Midtøsten og Nord-Afrika vil prege Europa mer og mer. Det har vært korrekt å late som man har trodd på eventyret om at man kan integrere millioner av mennesker i Europa med en kulturbakgrunn og et tankesett totalt forskjellig fra det europeiske. Det faktum at journalister har løyet by Omission, betyr at de aldri egentlig har trodd på det multikulturelle prosjektet selv. De har skrevet hva myndighetene har ønsket, ikke hva som er sant. Det kalles fremdeles propaganda.

Løgner forpester et samfunn og ingen slipper unna forgiftningen. Det er blitt slik Ibsens Dr Stockmann sier.

«…alle vore åndelige livskilder er forgiftede og hele vort borgersamfund hviler på løgnens pestsvangre grund.»

Nå innrømmer journalistene selv at de ikke kan stole på hva som rapporteres av politi og media.

Det er ikke rapportert om lignende hendelser ved norske arrangement, og det er å håpe at det er fordi det ikke er forekommet.

Wahl-Olsen kan bare håpe, for hverken hun eller vi andre kan lenger vite. Tilliten til hva som rapporteres er borte. Løgnene er blitt så gjennomgripende at man ikke lenger vet hva som er fakta.

Løgnen forpester og forgifter overalt hvor den kommer. Men heldigvis er det håp i sikte og heldigvis finnes en enkel medisin mot løgnen: Snakk sant! Skriv sant! Og sannheten skal sette oss fri.

taharrush

Taharrush gamea. Bør åpne øynene på de som mener at alle kulturer er like gode.