Nytt

I Bornheim ikke langt fra Köln er det kommet et økende antall klager fra besøkende og ansatte ved den kommunale svømmehallen over seksuelt påtrengende adferd hos menn fra et asylmottak i nærheten.

Lokalmyndighetene i byen, hvor det befinner seg 800 asylsøkere blant ca. 45.000 innbyggere, har derfor gått til det nokså drastiske skritt å nekte mannlige asylsøkere adgang dit, uttaler sosialsjef Markus Schnapka i følge Die Welt.

Schnapka presiserer at det ikke skal dreie seg om straffbare handlinger, og legger til:

«Så snart vi får høre fra sosialtjenesten at budskapet er forstått, vil vi oppheve tiltaket.»

Borheim

Allmennkringkasteren WDR opplyser at påtrengenheten fra asylsøkerne på stedet først og fremst er verbal. General-Anzeiger nevner også gester. En 18-årig asylsøker skal ha gjort et forsøk på å begå et seksuelt overgrep på en 54 år gammel kvinne på åpen gate, men ble forhindret i sitt ærend av et forbipasserende par.

Sosialsjefen kunngjorde innføringen av forbudet under et informasjonsmøte ved asylmottaket, og presiserte i følge Die Zeit at den tyske likestillingstanken ikke er åpen for diskusjon. En ung syrer reagerte på denne måten:

«Jeg skammer meg over mine trosbrødre.»

Sameksistensen mellom tyskere og asylsøkere er altså ikke akkurat problemfri.

Die Welt opplyser også at lokalmyndighetene i Rheinberg i Niederrhein har avlyst byens karnevalsopptog av sikkerhetsgrunner. Beslutningen skyldes delvis at opptoget etter planen skulle passere i nærheten av et asylmottak i bydelen Orsoy. Kommunens ansvarlige for offentlig orden og sikkerhet, Jonny Strey, uttaler at asylmottaket kan være et «faremoment».

Folk på asylmottaket ville ikke vite hva et karneval er, og kunne muligens opptre «galt», sa Strey. At 4.500 tyskere treffer på 500 utlendinger, «det har heller aldri skjedd her før,» sa han.

Strey sier at trafikken og den mulige tilstedeværelsen av «bråkmakere» også ligger til grunn for avgjørelsen.

«Jeg avviser det som blir sagt om at det bare er på grunn av asylmottaket,» understreket Strey.

Et slikt brudd med normalitet og sedvane er oppsiktsvekkende. Man mer enn fornemmer at myndighetene frykter sammenstøt mellom tyskere og asylsøkere. For ikke å løpe en slik risiko, gir man simpelthen avkall på en tradisjon.

Rheinberg blir litt mindre Rheinberg, slik Europa blir litt mindre Europa.

132425802_51n

Er det slik vi vil ha det? Bademoro hvor kvinner og jenter er fullstendig fraværende.

Die Welt