Leder for Taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, Eivind Borge, opplyser om at overgrepssaker utført av asylsøkere i Norge er svært få. De kan ikke sammenlignes med nyttårsaften i Köln. Borge mener det er sannsynlig at trakassering av kvinner, utført av asylsøkere og fremmedkulturelle, fortsatt vil forekomme. Han beroliger med at det vil være enkelthendelser.

Finnes det en mann som vil slå seg til ro med at det er enkelthendelser hvis kona eller datteren blir trakassert av asylsøkere? Hvilke kvinner vil akseptere overgrep som en pris for at vi åpner grensene for fremmede?

Menneskers liv risikerer å bli ødelagt av de som skal søke en trygg havn. Livene og tryggheten til familiens kvinner veier nok for de fleste mer enn all verdens flyktninger.

Det er grunn for bekymring for alle som har kvinner de holder av.

Eivind Borge i Kripos er mest bekymret for økt fremmedfrykt.

– De hendelsene vi har sett her i Norge, kan ikke sammenlignes med det som i det siste har blitt slått opp fra andre land, sier Borge.

Likevel mener Borge at det er sannsynlig at det vil forekomme enkelthendelser av trakassering mot kvinner utført at asylsøkere eller personer med fremmedkulturell bakgrunn.

—-

Han mener en viktig tilleggsdimensjon rundt slike hendelser er at det kan skape frykt og utrygghet i nærområdene rundt de ulike mottakene.

– Informasjon om ubehagelige opplevelser spres raskt og kan også forsterke fremmedfrykt og føre til hatkriminalitet, sier han.

Kripos

Kripos ser bare enkelthendelser – ikke noe mønster.

VG