Nytt

sSylvi Listhaug hadde noen overordnede prinsipper for innstrammingsforslagene: Det er et meget ettertraktet gode å få permanent opphold i Norge. Derfor skal kravene henge høyt. Kravene til forsørgelsesevne, språk og samfunnskunnskap økes. Det er snakk om funksjonsdyktighet. Et samfunn som det norske krever kompetente mennesker, sier Listhaug.

Det er selvfølgeligheter, men har ikke vært det i mediene og blant politikerne.

På alle de punkt Listhaug foreslår kan man spørre: Hvorfor har ikke mediene foretatt en sammenligning av lovverket i andre land, for å se hvor Norge ligger?

Listhaug sa nemlig at Norges asyllover er langt mer liberale og snille enn det man finner i andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Likevel klager mediene over innstramminger. For Listhaug er det snakk om en normalisering og harmonisering av norsk lovverk i forhold til andre land.

Det har hittil kommet over 30.000 asylsøkere til Norge. Men i snitt kommer det 0,7 person for hver som får opphold. Det virkelige tallet er derfor langt høyere. I 2014 utgjorde familiegjenforente hele 32 prosent av alle som kom til Norge.

Kravet til familiegjenforening skal derfor skjerpes, Underholdskravet på 250.000 kroner per år hevees til 305.200 kroner. I dag er man unntatt det første året man får oppholdstillatelse. Nå gjelder forsørgelseskravet fra første år.

Man må være i arbeid eller under utdanning i minst fire år for å kunne kvalifisere til familiegjenforening.

Alt som smaker av skerpelse er inhumant for asyllobbyen og venstresiden. Det skal bli interessant å se hvordan Jonas Gahr Støre posisjonerer seg.

Et forslag som garantert vil få asyllobbyen til å se rødt er forslaget om at hvis familien til asylsøkeren befinner seg i et trygt tredjeland, kan myndighetene bestemme at han skal returneres til dette landet. Listhaug nevnte Tyrkia som eksempel. Dermed tok hun tyren ved hornene.

Det samme gjaldt Russland. Ingen asylsøker vil få slippe inn over Storskog. Russland vurderes som et trygt tredjeland. Det er visse problemer underveis. Russland har så langt nektet å ta imot de som returneres fra Norge. Deres skjebne er uviss. Men hvem har ansvaret for at de lokkes til å ta seg over grensen i nord? Er det ikke de mest asylvennlige som mener at norske interesser er underordnet asylantenes behov? Listhaug tar opp hansken og plasserer ansvaret hvor det hører hjemme: Hos organisasjoner som NOAS som påstår at Russland er utrygt.

Et annet problem er enslige mindreårige. Hittil har det kommet over 5.000 til Norge, de fleste fra Afghanistan. Med norsk standard til omsorg for enslige mindreårige er det meget dyre plasser. Regjeringen vil innføre midlertidig opphold. Ved fylte 18 år skal personen vurderes som voksen. Hvis han/hun ikke har beskyttelsesbehov skal vedkommende returneres.

Listhaug vet og mediene vet at Afghanistan produserer en strøm av migranter til Europa. Språkproblemer, manglende dokumentasjon osv, gjør det umulig å sjekke om historiene er sanne. Uansett er ikke hele Afghanistan en krigssone. Men mediene og venstresiden oppfører seg som om landet er det, etter en vestlig nasjonsbygging som de samme medier og venstresiden systematisk kritiserte.

Ingen har holdt mediene ansvarlige for deres sabotering av NATOs innsats, enten det er i Afghanistan eller Irak.

Nå er problemene kommet hit, og de vil fortsatt at vi skal ta imot og stille opp.

Listhaug foreslo en rett til å kunne avvise asylsøkere på grensen til nordiske naboland. Sverige har innført samme lov. Den skal brukes i ekstraordinære tilfeller, sa Listhaug. Regjeringen vil ikke risikere å sitte som en lame duck, hvis Sverige bryter sammen og asylantene velter inn over Norge.

Disse krisescenariene liker mediene dårlig. Den legger retten til å agere i hendene på myndighetene og det liker de dårlig. De vil at myndighetene skal re-agere, ikke agere, på deres moralske krav.

For å sette myndighetene sjakk matt har mediene underspilt det dramaet som har utspilt seg i våre naboland. Det er langt fra over. 4. januar innfører Sverige id-sjekk på tog og ferjer. Danmark forbereder seg.

I følge Ekstra Bladets oplysninger skal op mod hver fjerde ansatte i politiets operative styrke på godt 10.000 mand inddrages i ny grænsekontrol, som angiveligt sættes i værk 4. januar.
Den største mobilisering i nyere tid af dansk politi er i øjeblikket ved at blive gjort klar til en massiv kontrol af samtlige grænseovergange overalt i Danmark.
I følge Ekstra Bladets oplysninger skal op mod hver fjerde ansatte i politiets operative styrke på godt 10.000 mand inddrages i kontrollen, som angiveligt kan begynde mandag 4. januar.
Indtil da er politiet på såkaldt syv dages varsel, hvilket betyder, at der er en uges forberedelsestid, inden kontrollen bliver effektiv.
Årsagen er den svenske regerings beslutning om at indføre id-kontrol ved grænsen fra den 4. januar.
Det svenske kontrolkrav kommer ifølge DSB til at koste en million kroner om dagen. Færgeselskabet HH-Ferries, der sejler mellem Helsingør-Helsingborg, skal betale omkring 100.000 kroner om dagen til vagtselskabet G4S.

Hvis ikke nasjonale myndigheter lykkes med å få kontroll over strømmen av mennesker, er utfallet uvisst. Det er eksepsjonelt at mediene ikke forstår hva som står på spill.

Trolig ser vi begynnelsen på slutten for Schengen-området med fri ferdsel over landegrensene.

Sylvi Listhaug

Kravene skal henge høyt for å få permanent opphold i Norge.