Løten kommune får over en million kroner for å veilede flyktninger i foreldrerollen. Pengene skal brukes over fire år og er bevilget av Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet.

Foreldreveileder Ingrid Sætren forteller hvorfor:

– Det skal være med  å forebygge vold i nære relasjoner.

Blant norske foreldre brukes veiledning vanligvis for å hjelpe familier som strever med barneoppdragelsen. Når flyktninger generelt skal på foreldreveiledningskurs kan dette muligens fortelle noe om terskelen for voldutøvelse overfor familiemedlemmer.

Erna Solberg uttalte i går at flyktningene og vanlige nordmenn er så like. Det er mat og klær som er de store skillelinjene. Cobohwa Baganda fra Kongo ser ut til å ha en annen virkelighetsoppfatning enn Norges statsminister. Han forteller om deltagelsen på foreldreveiledningen:

– Det er veldig bra. Det er mange ting jeg ikke visste da jeg kom til Norge som jeg har lært, sier Baganda.

Han forteller at det er store forskjeller mellom Norge og andre land.

– Barneoppdragelsen i andre land og her er ulik. Her lærer vi hvordan det fungerer i Norge, sier han.

Vil et kurs være nok til å endre den voldelige adferden?

Hvorfor er viljen til å bruke vold stor hos flykningeforeldrene?

Forebygging av vold blant fredelige flyktninger