Høyesterett finner ingen grunn til å sette ned straffen til en firebarnsmor som mente hun burde slippe å sone fordi det i hennes kultur er vanlig å slå barn.

Kvinnen ble dømt til fengselsstraff både i tingretten og i lagmannsretten, men valgte å anke til Høyesterett over straffeutmålingen fordi hun mente hun burde få samfunnsstraff, ikke fengselsstraff, skriver Vårt Land.

Kvinnen, som kom til Norge som overføringsflyktning fra et afrikansk land sammen med ektemann og seks barn, ble tre år etter ankomsten tiltalt for vold og psykiske krenkelser mot fire av barna. Dette foregikk fra familien kom til Norge og fram til barna ble tatt hånd om av barnevernet året etter.

Moren er dømt for å ha slått, truet og ydmyket fire av sine barn slik at de fikk psykiske skader. Hun anket fengselsstraffen fordi hun «er vokst opp i en kultur med andre normer for barneoppdragelse».

Høyesterett avviser i sin dom fullstendig argumentet til kvinnen, og skriver at «Utgangspunktet er at den som kommer til Norge, må bedømmes på samme måte som andre». I dommen slås det også fast at «Hennes kulturelle bakgrunn kan ikke begrunne samfunnsstraff, og hennes individuelle forhold ellers er ikke sterke nok til å begrunne det».

Lagmannsrettens dom på fengsel i ett år, hvorav tre måneder betinget, blir dermed opprettholdt.

Kvinnens forsvarer, advokat Arild Dyngeland, sier til avisen at han ikke har noen kommentar til dommen.

 

Kjøp «Betraktninger over revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» av Christopher Caldwell her.