Nytt

Lagmannsretten mener tingrettens dom i SOS Rasisme-saken er både riktig, grundig og forstandig, og forkaster anken fra de fire som anket.

Fire av de åtte dømte i saken anket, men nå er alle ankene avvist, skriver Haugesunds Avis.

Lagmannsretten slår fast at Haugaland tingrett både har drøftet grundig og gjort en riktig vurdering av alle de betingelser for fellelse som gjelder både i forhold til medlemsbedrageriet, kursjukset, trygdebedrageriet, forsikringsbedrageriet og Kjell Gunnar Larsens utroskap mot den organisasjonen han ledet.

Daglig leder Kjell Gunnar Larsen ble i Haugaland tingrett i november i fjor dømt til fengsel i to år, hvorav halvannet år betinget, for blant annet grove bedragerier gjennom SOS Rasisme overfor Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLI).

En 63-åring fra Haugesund ble dømt til fengsel i halvannet år, men ett år og 90 dager av dette ble gjort betinget. I dommen slår tingretten fast at mannen i mange år var Larsens høyre hånd i organisasjonen. Disse to var de eneste som fikk deler av fengselsstraffen gjort ubetinget.

Seks andre tidligere ansatte og tidligere ledere i organisasjonen ble dømt til betingede fengselsstraffer.