De tiltalte bakmennene i norgeshistoriens verste medlemsjuks er endelig blitt dømt. Hovedtiltalte Kjell Gunnar Larsen fikk strengest dom og erstatningskrav, han må tilbakebetale nær en million kroner. Larsen ble også dømt til to års fengsel for bedrageri. Halvannet år ble omgjort til betinget.

De dømte i saken er: Kjell Gunnar Larsen (60), Trond Thorbjørnsen (39), Henrik Ormåsen (42), Bjarne Stokke (63), Kenneth Fuglemsmo (33), Jan Erik Skretteberg (35), Anne Elisabeth Hansen (49) og Bård Eskild Frantzen (37).

Men unntak av én så erklærte de seg uskyldige. Saken begynte i januar og de hadde regnet med å bli ferdig til påske, men den dro helt ut til sommeren. Retten brukte flere måneder på å utarbeide dommen. Saksmengden ble for omfattende, slik at aktoratet kuttet ned på tiltalepunktene. Antageligvis ville de nok bare bli ferdig.

Det har gått syv år siden SOS Rasisme ble avslørt av Einar Hammer og Elisabeth Sjølie som sammen også skrev en bok om saken. De to gjennomgikk regnskap og eiendomsregisteret og oppdaget svindelen. De henvendte seg så til alle de store avisene og myndighetene. Men det var ingen som var interesserte. Endelig fikk de napp hos P4. Og det var høsten 2009 at P4 kunne opplyse om at SOS Rasisme hadde brukt millioner av tilskuddsmidler øremerket barne- og ungdomsarbeid til eiendomsinvesteringer. Dette førte til at bevilgende myndighet stoppet utbetalinger og etterhvert ville ha penger tilbake. Det fikk de ikke og måtte gå rettens vei. Der fikk de medhold og SOS Rasisme ble slått konkurs. Som trollet i esken dukket Nye SOS Rasisme opp  som intet hadde hendt.

SOS Rasisme ble for over 20 år siden kuppet av betongkommunister med Kjell Gunnar Larsen i spissen. Det ble en honningkrukke for sekten Tjen Folket. De fokuserte på inntekter, at det offentlige gav tilskudd for medlemmer under 26 år. De sto på gatehjørner eller fløy på festivaler, ja til og med på skoler og spurte om folk om de var for eller imot rasisme. Deretter fikk de folk til å skrive sitt navn på en liste og putte en mynt i bøssa. Men de glemte å si at det var et verveskjema og lot dem heller tro at det var et opprop mot rasisme.

Det ble millioner ut av det og de bevilget seg lønn for strevet. SOS Rasisme ble en av Norges største ungdomsorganisasjoner, bare slått av fotball og turistforeningen. De var faktisk større enn speider’n. De var usynlig på gata, men hadde klippekort i media. Om en sa noe galt, da var de ute med pekefingeren og skremte folk til taushet.

Innvandrere og deres hverdag brydde de seg lite om. Ikke en eneste en var med i ledelsen, det var bare hvite norske kommunister i sekten Tjen Folket. De brukte bare innvandrere som et salgsargument for skaffe penger i kassa – og den ble full. Veldig full. Helt til det ble stopp og da var det, ifølge dem, «nazister» som sto bak avsløringen.

Men politianmeldelsen kom sent. I de dager var Audun Lysbakken minister og han hadde selv vært aktiv i SOS Rasisme. Han hadde kjekket seg i media at det var i den perioden han ble politisk bevisst og vegret seg for å gå til det skrittet. Men til slutt måtte han bite i det sure eplet.

Dommen ble på hele 340 sider. Så er det bare å vente å se om det ankes da…

VG  Dagbladet

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂