Innenriks

Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot syv ledere og sentrale medlemmer av SOS Rasisme. De har melket staten for offentlige kroner gjennom systematisk medlemsjuks. Pengene er gått til personlig forbruk og eiendomshandler. Anklagene lyder på grovt bedrageri, svindel og hvitvasking. Dagbladet.no.

For to av de fremste er rammen ni års fengsel. Det gjelder Kjell Gunnar Larsen og Trond Torbjørnsen.

Dagbladet har gjort en stor innsats i å avsløre medlemsjukset.

På et tidspunkt skrøt SOS Rasisme av å være den største i sitt slag i Europa med 45.000 medlemmer. Det viste seg å være blåst opp med ti-gangeren.

– For flere involverte er den samlede strafferammen for de ulike lovbruddene ni års fengsel, sier statsadvokat Asbjørn Eritsland til Dagbladet.

Dokumenter Dagbladet har viser at alle de tiltalte også har mottatt lønn eller omfattende reisedekninger, telefondekning og andre goder fra SOS Rasisme over flere år. Alle har hatt en rekke verv og posisjoner på lokalt og sentralt nivå i SOS Rasisme.

– De tiltale har hatt ulike roller, men deltatt i en bevisst strategi for å få tilgang til statlige midler gjennom juks med medlemstall, sier statsadvokat Eritsland.

De tiltalte er:

• Trond Thorbjørnsen (38) – leder av SOS Rasisme fra 2004 til 2012, tidligere organisatorisk nestleder.
• Kenneth Fuglemsmo (32) – mangeårig nestleder i SOS Rasisme og styreleder i flere lokal- og fylkeslag fram til 2012.
• Kjell Gunnar Larsen (59) – tidligere daglig leder, leder av økonomiutvalget, styreleder og -medlem i flere lokal- og fylkeslag.
• Henrik Ormåsen (41) – mangeårig organisasjonssekretær, styreleder og -medlem i lokallag fram til 2012.
• Jan Erik Skretteberg (34) – mangeårig ansatt og styreleder og -medlem i flere lokallag.
• Bjarne Stokke (62) – mangeårig ansatt med ansvar for medlemsregisteret, styreleder og -medlem i flere lokallag.
• Anne Elisabeth Hansen (48) – leder på 90-tallet og styreleder og -medlem i flere lokallag.
• Bård Eskild Frantzen (36) – tidligere ansatt og styreleder og -medlem i flere lokallag.

Hvordan har svindelen kunnet pågå så lenge? Hvordan har så mye penger kunnet renne ut av staten? Rundt 16 millioner kroner, hvorav de fleste er forduftet. En forklaring er en revisor på Vestlandet som underskrev og gikk god for regnskapene og medlemstallene. Han mistet adgangen til å praktisere i juli i år.

For de skrupplløse er det for lett å svindle staten. SOS Rasisme og Tjen Folket hadde ingen skrupler. De var postmoderne utgaver av de verste sidene ved ML-bevegelsen. Staten var en klassefiende og det var ok å stjele fra den.

Det var verre med den politiske troverdigheten. Tjen Folket var ekstreme og støtte mange fra seg. Bilder av Staling og Mao vekker liten sympati. Men en velfylt kasse hjelper på appellen.

SOS Rasisme/Tjen Folket spente buen for høyt og det var et spørsmål om tid før de ville bli avslørt. Svindel, eder og galle og politisk ekstremisme løp sammen.

Den åtte sider lange tiltalen mot tidligere daglig leder Larsen er den mest omfattende og teller 28 punker. Larsen er i tillegg tiltalt for grovt bedrageri av NAV:

«I perioden 1. januar 2007 til 31. mai 2012 forledet han ansatte i NAV til å utbetale ham uberettiget uførepensjon (…) Dette førte til et tap for NAV med kr 816 976».

Ingen av de tiltalte innrømmer skyld.