Kort

Boikott Dagbladet, redd nasjonen, skriver Idar Martin Herland i, vel, hm, ja nettopp – Dagbladet. Herland jobber i oljesektoren som fremdeles holder Norge gående.