Barack Obama benyttet Thanksgiving til å sammenligne flyktningene som søker seg til USA med de første pilgrimene som kom på Mayflower i 1620. Det er ikke sikkert sammenligningen holder.

“Nearly four centuries after the Mayflower set sail, the world is still full of pilgrims – men and women who want nothing more than the chance for a safer, better future for themselves and their families,” the president says. “What makes America America is that we offer that chance. We turn Lady Liberty’s light to the world, and widen our circle of concern to say that all God’s children are worthy of our compassion and care. That’s part of what makes this the greatest country on Earth.”

30 guvernører har sagt nei til å bosette syriske flyktninger. Et veto-sikkert flertall i Representantens hus har stemt for at syrerne må sjekkes grundig av tre sikkerhetsmyndigheter. Det vil ta lang tid.

Obama sa torsdag at guvernørene ikke har anledning til å nekte bosetting og viste til lover som påla delstatene å ta imot flyktninger.

Det minner om situsjonen i Europa der Merkel og Juncker og Löfven vil tvangsfordele migranter, og den norske regjering vil tvingene kommunene til å ta imot etter en fordelingsnøkkel.

Obama kommer ikke kritikerne i møte, han fremstår mer og mer som en ideolog. En kritiker ville bemerke forskjellen på datidens pilgrimer og nåtidens flyktninger: pilgrimene flyktet fra religiøs undertrykkelse i Europa. De var protestanter som gjerne ville lese Skriften og tolke den selv. Teksten var autoriteten, ikke fyrsten, ikke biskopen eller paven. Dette er en problemstilling  som er ganske fjern for de som kommer til USA. De vil ha et bedre liv de fleste av dem, og noen har ikke et avklart forhold til ytringsfriheten. De vil kanskje ha vanskelig for å akseptere den friheten som kjennetegner USA. Ved å underslå dette polariserer Obama debatten.

Mayflower

Mayflower hadde rundt 100 emigranter og 35 mannskap. Halvparten av dem døde i Cape Cod av skjørbuk, lungebetennelse og tuberkulose i løpet av den første vinteren.  

http://abcnews.go.com/Politics/president-obama-compares-syrian-refugees-mayflower-pilgrims-states/story?id=35431907

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂