Sakset/Fra hofta

Dette er aktivistene som overfalt Jeff Flake inn i en heis på Capitol Hill. De oppførte seg som en mobb og Flake ga etter.

Thomas L. Friedman har skrevet en kommentar i New York Times The American Civil War, part II, som åpner med en punchline:

I began my journalism career covering a civil war in Lebanon. I never thought I’d end my career covering a civil war in America.

Friedman husker 60-årene, hvor det var mer vold. Også mot politiske ledere: To Kennedy-brødre og Martin Luther King ble drept. Men Friedman opplever at situasjonen er mer alvorlig nå. Splittelsen går dypere.

En motforestilling: Motsetningene var like store og dype den gangen, men det var en silent majority som ikke var med på hippie-revolusjonen og forsvar for politisk vold, a la studentradikalere og Black Panther. Forvandlingen av Amerika til hedonisme og individuell frigjøring tok lengre tid.

Friedman ser ikke denne normoppløsningen. Han går med på at Middle America ble ødelagt da godt betalte, vanlige jobber forsvant, men han er tilhenger av globalisme og foreninge av high-tech og politisk korrekthet. Derfor er feilen å finne hos Republikanerne, som saboterte Obamas drøm og appellerte til dagens «tribalisme».

Starten på denne prosessen var da Newt Gingrich ble Speaker of the House på 90-tallet, mener Friedman.

For liberalere som Friedman er det de andre som er radikalisert og ikke lenger er villige til kompromiss:

In essence, we’ve moved from “partisanship,” which still allowed for political compromises in the end, “to tribalism,” which does not, explained political scientist Norman Ornstein, co-author, with Thomas Mann, of the book “It’s Even Worse Than It Looks: How the American Constitutional System Collided With the New Politics of Extremism.” In a tribal world it’s rule or die, compromise is a sin, enemies must be crushed and power must be held at all costs.

Friedman synes ute av stand til å forstå at Obamas USA er et annet enn Trumps. Det er to forskjellige definisjoner på USA: Obama sa det eksplisitt like etter at han tiltrådte: Det er ingenting eksepsjonelt med USA. Det er et land som alle andre. Hvert land anser seg selv som spesielt.

New York-guvernør Andrew Cuomo ga uttrykk for det samme da han sa at America never has been great. Han måtte trekke det tilbake, men katten var ute av sekken.

dette er ikke det Amerika Trump bekjenner seg til: For dem er Amerika unikt. Det er det eneste eksempel i moderne historie på et land av innvandrere som klarte å bli enige om at ideene konstituerte nasjonen. I Europa var det blod og jord. USA skapte en enhet av mange, ved at innvandrere lovte å legge sin gamle kultur hjemme. De var enige om å følge reglene i konstitusjonen. Amerika er tuftet på grunnloven, med sine tillegg, der ytringsfrihet og rett til å bære våpen er første og andre tillegg. Amerika er grunnlagt som republikk, og var et opprør mot europeisk tyranni og religiøs tvang.

Europa har kuttet båndene til sin egen historie og kultur og forsøker det umulige: å bli et Obama-USA, der enhver kan dyrke sin kultur og religion. Dette er en oppskrift på kaos.

Det gamle Amerika er fortsatt sterkt nok til å kunne velge sin president. For liberalere som Friedman og Obama er det ikke bare uforståelig, det er også utilgivelig.

Obama kaller det gamle USA for «tribal», på samme måte som eliten i Europa bruker nasjonalisme nedsettende.

It would be easy to blame both sides equally for this shift, noted Ornstein, but it is just not true. After the end of the Cold War, he said, “tribal politics were introduced by Newt Gingrich when he came to Congress 40 years ago,” and then perfected by Mitch McConnell during the Barack Obama presidency, when McConnell declared his intention to use his G.O.P. Senate caucus to make Obama fail as a strategy for getting Republicans back in power.

Demokratene trodde allerede på 90-tallet at de hadde vunnet det politiske spillet for godt. Demografiske endringer og innvandring skulle vippe stemmetallet i deres favør for all fremtid. Det samme tror eliten i Vest-Europa. Hvis de bare får holde på en stund til vil det være umulig for den opprinnelige befolkningen å gjenvinne makten, all den stund også den er splittet.

De vet de skaper facts on the ground. Derfor motsetter de seg en kontroll med innvandringen, selv om det betyr lavere lønninger for ufaglærte og mer kriminalitet. En Yale-studie viste nylig at det ikke er 11 millioer illegale i USA, men 22 millioner. Hvis du kun trenger en lønnsslipp for å kunne stemme, er flertallet innen rekkevidde.

Det er dette regnestykket Trump har ødelagt. Hvem kunne trodd at det fantes så mange hvite menn? At 52 prosent av kvinnene stemte Trump, snakker de ikke om.

Friedman siterer Arizona-senator Jeff Flake med anerkjennelse:

Flake, the departing Arizona Republican, called this out this week: “We Republicans have given in to the terrible tribal impulse that first mistakes our opponents for our enemies. And then we become seized with the conviction that we must destroy that enemy.”

Flake tilhører egentlig den andre siden. Han sammenlignet Trump med Josef Stalin fordi Trump brukte uttrykket «folkefiender» om pressen. Norske medier trykket ham til sitt bryst. Når det gjelder Trump-bashing går alt.

Professor Allan Littmann, som NRK har brukt mange ganger, mener at Trump er en autokrat og sammenligner ham med Kim Yong Un. Disse menneskene tviler ikke et øyeblikk på deres egen dømmekraft.

Friedman avslutter med et klynk uten håp om at de to USA’ene igjen kan komme sammen. Det er dette som gjør Demokratene så desperate.

Det samme ser vi i Europa, der følelser erstatter fornuft.

Som Tucker Carlson sa: Dette er den franske revolusjon. Det holder å bli anklaget. Du må bevise din uskyld. Den franske endte i et blodbad. Den amerikanske måtte gjennom en smertefull borgerkrig. Hvordan den andre går, aner ingen. Hvis Trump blir gjenvalgt kan det tenkes at det går bra.

Det er verre med Europa.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!