Innenriks

NRK Alltid Nyheter idag kl. 0940. Rett etter innslag om behov for å huse 100 000 flyktninger. Programleder introduserer neste sak omlag slik:

Vi hører mye om flyktningestrømmen, men hvem er egentlig flyktningene?

Oioi, skal NRK virkelig ta i en slik varm potet tenker lytterne? Her er det jo mulig å være både kritisk og gravende. Men nei, NRK har forstatt full kontroll over seg og sine. Innslaget er et intervju med èn flyktning fra Syria, en fotograf. Rørende men hjelper oss ikke til å besvare spørsmål om hvem som kommer hit, hvorfor og hvordan.