Innenriks

Hamar kommune har dårlig økonomi og må spare. Samtidig prates det også om Hamars begrensede boligmarked. Det trengs flere boliger, noe byen også bærer preg av. Boligbygging er et svært synlig innslag i den relativt lille byen. Flyktningemottaket skal også økes med å ta i mot flere mindreårige flyktninger på Vangseter.

Dårlig økonomi og boligsituasjon hindrer ikke et økt bosetting av flyktninger. Flyktningers behov trumfer det meste i dagens Norge.

Hamar har vedtatt å bosette 75 flyktninger neste år, men sjansen er stor for at staten kommer med anmodning om å ta i mot flere. For kommunenes delbetyr det at de må skaffe flere boliger til veie.

Samtidig så lover UDI at ethvert lokalsamfunn må påregne å få et flyktningemottak i fanget uten forvarsel.

Nordmenns ve og vel er sekundært når man skal ta i mot flyktninger.