Innenriks

Hamar har fått en anmodning om å øke flyktningemottaket fra 55 til 75 personer. Hamars ordfører Morten Aspeli (Ap) poengterer at Norge er rikt og han er positiv til flyktninger. Det er naturlig at Hamar følger anmodningen. Ordføreren gir ikke folket noe valg om hva de synes om dette. De må stille seg postive til dette.

– Norge er et rikt land. Vi må bistå. Stortinget har gjort et vedtak, og regjeringen må sette det ut i livet. Kommunene må gjøre det i praksis. Myndighetene har nå sendt en anmodning om at vi øker fra 55 til 75 flyktninger. Det synes jeg vi skal gjøre. Hamarsamfunnet må stille seg positive til dette.

Dette hjelper sikkert på underskuddet i Hamars økonomi får vi tro.

– Hva er hovedårsaken til at Hamar i år går i underskudd for første gang?
– Det er en kombinasjon av kraftig gjeldsøkning og høyere rentekostnader kombinert med at vi bruker mye penger på flere tjenestetilbud, og som betyr at vi leverer veldig gode tjenester.
Hamar Arbeiderblad