Nytt

Vi kan i disse dager lese om den store befolkningsveksten i Oslo, samtidig som det dokumenteres at nordmenn i Groruddalen enten flytter til vestkanten eller ut av Oslo. Hamar hevder seg i kampen om nye innbyggere i Stor – Oslo-regionen. For de som kjenner til Hamar, så kan man slå fast at dette er ikke noen typisk multikulturell by. Hvem er det som flytter til Hamar?

De siste 12 månedene har Hamars innbyggertall økt med 407. I Stor-Oslo-Regionen er det bare Oslo og Drammen som relativt sett har økt innbygger tallet mer. Og dette til tross for at det dør flere i Hamar enn det fødes nye innbyggere. Tilveksten skyldes innflytting utenfra.

Hamars innbyggertall økte med 1,43 prosent de siste 12 månedene. Det viser tall Statistisk sentralbyrå har offentligjort. I antall har Hamar alene vokst nesten like mye som Lillehammer (214) og Gjøvik (226) til sammen, og i forhold til folketallet er det bare Oslo og Drammen som har økt mer enn Hamar denne perioden. Drammen fikk 1,57 prosent flere innbyggere, og Oslo vokste med hele 2,53 prosent.

Potensialet for vekst er absolutt til stede. Det er mange som pendler til jobben i Hamar. Hvem er disse arbeidstagerne?

4,500 personer pendler inn til arbeidslivet i Hamar hver dag. Det gir et signal om at vi har underskudd på boliger i kommunen. Mange av dem kan sikkert tenke seg å bosette seg her, og det er en utfordring vi må ta på alvor.

Artikkelen sto i Hamar Arbeiderblad fredag 9.september, og var ikke å finne på nett i skrivende stund, men kan komme her: h-a.no