Hamars ordrører, Einar Busterud (By- og bygdelista) ivrer for en storkommune øst for Mjøsa. Det viser seg at det er kun i Hamar det er stemning blant folket for en slik storkommune. De mindre kommunene i Hamarregionen har innbyggere som er mer skeptiske.

Busterud synes ikke kommunesammenslåing er noe folk skal stemme over. I denne saken er tvang helt greit å bruke. Er det motstand mot større samfunnsendringer så skal aller helst ikke folkets kritiske røster tillegges noen betydning.

Busterud

Kommunesammenslåing vil gjøre regionen mer attraktiv, mener Busterud. Først og fremst nevner han flere konserter.

Asylmottakene og bosetting av flyktninger, som setter det kommunale tjenestetilbudet under press, nevnes ikke med et ord. Siden det politiske flertallet på Hamar ønsker flyktningene velkommen burde vel det reklameres for muligheten til både flyktningemottak og flyktningeboliger i nabolaget. Rett og slett multikultur på Hedmarken. Et aldri så lite snev av internasjonale Groruddalen. Flerkulturell storkommune øst for Mjøsa med konserter, må være slagordet for å vise hvor attraktivt det er å bo på Hedmarken.

– Poenget mitt er at ved en sammenslåing kan man gjøre regionen mye mer attraktiv for næringsliv og innbyggere. Da kan det bli enda flere konserter og enda flere tilbud som hele regionen kan dra nytte av. Mitt poeng er at ingen av de fire kommunene er attraktiv nok alene.

—-

Meningsmålinger HA tidligere har hatt viser at det kun er i Hamar det er flertall i folket for å slå seg sammen. I Ringsaker og Løten er det et soleklart flertall som vil ha dagens struktur.
Busterud vet dette, og er også meget skeptisk til om dette er en sak som egner seg for folkeavstemning.

– Det vil «alltid» være motstand mot å gjøre større samfunnsforandringer, sier han.

h-a.no