Tavle

Aftenpostens leder er positive til at stadig flere søker asyl i Norge. De som kommer uten å ha rett til asyl må raskt siles ut. Forøvrig tegner de et bilde som er relativt ukomplisert.

Mange av flyktningene fra Syria hadde en relativt velfungerende tilværelse for kort tid tilbake. Målet må være at de kan fortsette sine liv så smertefritt det lar seg gjøre.

NORGE MÅ ta sin del av et felles europeisk ansvar. Det er ikke lenger noe svar bare å ville hjelpe i nærområdene. I Syrias naboland er kapasiteten sprengt. Flyktningene står på vår dørstokk og må hjelpes her. De utfordringene en økt flyktningestrøm representerer, er håndterbare for et samfunn som vår.

Det er åpnet for kommentarer. Det er ikke mange som har kommentert, men de som har gjort det er ikke positive. Folk ser at dette kun er noen skvulp i forhold til den bølgen som mest sannsynlig kommer senere.

Kan Aftenposten foreta en spørreundersøkelse:

Synes du vi skal ta i mot flyktninger på permanent eller midlertidig opphold?

Aksepterer du å ta i mot flyktninger i størrelsesorden + 15 000 i året mot en reduksjon av folketrygdens ytelser på 25 %. Reduksjon av sosialhjelp på rundt det samme.

Synes du det er riktig flyktningepolitikk å bruke milliarder her hjemme fremfor å hjelpe betydelige flere i nærområdene. (Spørsmålet ingen norske journalister ønsker å stille.)

Synes du det er riktig å sende europeisk ungdom til Syria for å dempe konflikten da unge syriske menn er på vei til Nord-Europa?

Aftenposten har nå vært pinlig lite kritisk når det gjelder flyktningepolitikken. Begynn med litt god gammeldags journalisme. Å se en sak fra flere sider.

Magne Løe

—-

Svein Pedersen • for 12 timer siden
Aftenposten, hvordan kan vi håndtere en økt flyktningestrøm? De 8 000 Stortinget har vedtatt, vil med familie-gjenforening koste 50-100-150 milliarder…
De vi har i mottak nå har sittet i årevis, integrering har vi ikke, men ghettofisering.
Og dere mener vi er skodd for dette?
Når vi mangler penger, til minstepensjonister, uføre, syke og gamle, psykiatri, hjemmesykepleie, sykehjemsplasser mm.
Vil dere forklare dette?

Aftenposten