Innenriks

Fremskrittspartiets forslag om folkeavstemming om flyktningepolitikken blir møtt med hån.

Professor i statsvitenskap Tor Bjørklund synes at det er komisk at folk skal få lov til å stemme over flyktningepolitikken. Folkeavstemninger skal brukes ved store nasjonale veivalg, som om flyktningepolitikken ikke er det. Leder for Kristelig Folkeparti Knut Arild Hareide synes forslaget er trist. Hareide synes det er trist at vi skal få lov til å bestemme om Norge skal hjelpe folk i nød. Hareide ser ikke for seg at valget kan være et valg for å unngå kulturelle motsetninger i Norge. Det er følgelig også trist at folket skal få bestemme om vi skal hjelpe noen få av veldig mange ved å bringe de til Norge, eller om skal hjelpe mange i Syrias nærområder.

Nei, det å la folket bestemme er både komisk og triste saker i demokratiet Norge.

Professor i statsvitenskap Tor Bjørklund kaller forslaget komisk.

Han minner om at vi bare har hatt seks nasjonale folkeavstemninger i Norge. Da sto vi overfor store nasjonale veivalg: EU-medlemskap, unionsoppløsning, monarki eller republikk og alkoholforbud.

-Dette er stikk i strid med den tradisjonen og blir komisk sammenlignet med tidligere folkeavstemninger, sier han.

—-

Leder for Kristelig Folkeparti Knut Arild Hareide kommenterer utspillet slik:

-Jeg synes det er litt trist at de mener vi skal spørre det norske folk om vi skal hjelpe noen av de mest sårbare menneskene i verden. Og jeg tenker at i den politiske konteksten virker dette som et litt panisk utspill fra Frp.

Også han minner om at spørsmålene nordmenn har tatt stilling til i tidligere folkeavstemninger har vært av en helt annen karakter.

– I år skulle vi tatt imot 1500 kvoteflyktninger fra Syria, med den nye avtalen blir det 2000. Skal det norske folk i en folkeavstemning ta stilling til om vi skal ta imot 1500 eller 2000 flyktninger i 2015? spør han.

Aftenposten