Erik Werenskiold, Trollene hadde bare ett øye sammen alle tre, og det skiftedes de til å bruke (1878). Foto: Jacques Lathion / Nasjonalmuseet.

Kristelig Folkeparti har begynt i helt feil ende av en prosess for å avklare sitt politiske ståsted og sine samarbeidsforhold.

En normal prosedyre i et demokratisk ledet parti ville vært at partiets strategi først ble utredet av en komité for deretter å bli sendt på høring i lokallagene. Innspill derfra ville så bli behandlet av sentralstyre og landsstyre for til slutt å bli avgjort av partiets høyeste organ – landsmøtet.

Det normale ville vært først å diskutere, deretter å konkludere. KrF-leder Knut Arild Hareide gjør det motsatte: Han konkluderer først og inviterer deretter til debatt.

Det sier seg selv at mange KrF΄ere reagerer på denne fremgangsmåten, som mange har oppfattet som preget av kupp. Og kupp har en mange steder også fått i lokale KrF-lag. Et par tusen mennesker har de siste ukene meldt seg inn i partiet. Der får de stemmerett fra første dag de har betalt kontingent. Flere nyinnmeldte har stått frem i mediene og sagt at de melder seg ut igjen dersom retningsvalget går skeis. Deres eneste begrunnelse for innmeldingen er å påvirke valg av landsmøtedelegater.

Mange av KrF΄s høvdinger er urolige. Per Sævik, mangeårig stortingsmann fra Møre og Romsdal, vil ikke bekrefte at han beholder medlemskapet om Hareide lykkes med sitt forehavende. Kjell Furnes, tidligere ordfører i Giske, fylkesordfører i Møre og Romsdal og mangeårig stortingsrepresentant, minner i Aftenposten i dag sin partileder på at «Ingen har angrepet kristenfolket mer enn Arbeiderpartiet».

Mange utenfor KrF har reagert sterkt på Hareides todeling av norsk politikk ved å erklære at partier på venstresiden står for varme og omsorg mens høyresiden derimot fremmer egoisme og skaper et kaldere samfunn. Her har Hareide hoppet over Skriftens forbud mot å bære falskt vitnesbyrd mot sin neste.

Han bruker Frp som et skremmebilde og har listet opp 10 saker hvor Frp har et syn KrF misliker, men tier om at Regjeringen i disse sakene er helt ut på KrFs side ved at Frp er kommet til kort. Når Regjeringen har samme standpunkt som KrF, har Hareide ikke noe poeng ved å vise til Frp-særstandpunkter Regjeringen har parkert.

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan anklager Hareide for å ha stjålet prosessen og legge opp til at landsmøtet ikke får stemme over en tredje løsning: At partiet fortsetter som nå som opposisjonsparti og utnytter sin stemmekraft maksimalt.

Hareide plager også velgerne ved å opptre upålitelig. I intervju etter intervju foran valget i fjor høst bedyret KrF-lederen at en stemme på KrF var en stemme på Erna Solberg som statsminister. Nå ønsker han å vrake henne – uten at det er kommet frem noe nytt og etter å ha vært hennes støttekontakt i fem år.

Skifte av regjering bør skje etter et valg, det vil si etter ønske fra velgerne. Nå inviterer Hareide til politisk spill. Sist dette skjedde var i år 2000 hvor Ap spilte sammen med Høyre og veltet Bondevik. Året etter fikk Ap tidenes verste valgresultat.

Knut Arild Hareide inviterer nå til fellesskap med en annen valgtaper – Jonas Gahr Støre. Her kan begge komme til å forregne seg.

Det er bare i matematikken at to minus blir pluss.

 

Ragnar Larsen har lang fartstid i pressen, som redaktør i Arbeidets Rett, Røros, Nordlands Framtid, Bodø og til sist Haugesunds Avis. Innimellom Nordlands Framtid og Haugesunds Avis var han i ni år banksjef i Nordlandsbanken.

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!