Kulturminister (1965–1971) Kjell Bondevik, onkel til Kjell Magne Bondevik og dermed i slekt med Kjell Magnes barnebarn Simen, som Knut Arild Hareide hadde sett for seg som fremtidig statsminister. I stedet reagerte Simen med gråt på nederlaget og vil melde seg ut.

Med landsmøtets vedtak fredag er Kristelig Folkeparti på hjemvei. Partiet bekreftet sin borgerlige tilhørighet og fant veien hjem etter i årevis å ha latt seg forvirre om hvor partiet hører hjemme. Nå har Kristelig Folkeparti gjenfunnet seg selv.

Mediene har i helgen formidlet budskap fra skuffede KrF΄ere som dels har kunngjort sin utmeldelse, dels avlagt vitnesbyrd om sin skuffelse. En av dem er semi-sosialistiske Jostein Waage, som i årevis har representert KrF i Haugesund bystyre, men som nå melder seg ut. Mange andre har kunngjort det samme.

Men svært mange har også meldt seg inn. Bare i løpet av de første timene etter at landsmøtet bekreftet partiets tilhørighet, meldte 80 rogalendinger seg inn i partiet. Søndag ettermiddag meldte Aftenposten at partiet på landsbasis har fått 422 nye medlemmer etter at veivalget ble klart. Medlemstilstrømningen stanser nok ikke med det. Mange KrF΄ere sier takk for seg, men medlemstallet stiger.

Rogaland KrF er blitt refset for bare å sende borgerlig orienterte utsendinger til landsmøtet. Bare fylkesordfører Solveig Tengesdal representerte den andre siden. Vedtaket var helt i tråd med partiets vedtekter. Ingen protesterte da KrF i Sandnes og Haugesund utelukkende sendte «røde» delegater til fylkesårsmøtet. Men da fylkesårsmøtet toppet laget til landsmøtet, var det plutselig galt. Dette er avslørende. KrF΄s partivedtekter favoriserer dessuten fylker hvor partiet står svakt, men troen på venstrevri derimot sterk.

KrF fikk i Rogaland over 21 000 velgere i fjor. Partiet fikk færre stemmer enn dette samlet for Norge nord for Dovre, Innlandet og Sogn og Fjordane, men som likevel fikk 48 utsendinger på landsmøtet mot Rogalands 16.

Det er et mangeårig skisma som nå har fått sin avklaring. Det har aldri tidligere vært åpen kampvotering om retningsvalget, som alltid er blitt tildekket av ordbruk som begge sider har kunnet leve med. Det tjener Knut Arild Hareide til ære at han nå sørget for at partiet kunne skjære gjennom og avklare sitt ståsted.

Men ellers ble Hareide en skuffelse som partileder. Under hans ledelse gikk partiet tilbake valg for valg. Hans utspill for en måned siden om å vende ryggen til gamle kampfeller for i stedet å konvertere til sosialdemokratiet, var utslag av slett lederskap. En dyktig leder ville ha forankret sitt forehavende i organisasjonen for øvrig. Nå ble dette et toppstyrt initiativ, som grasrotas utsendinger stemte ned.

I de forestående drøftingene med regjeringspartiene bør KrF ha fokus på abort, barnefamilier og arbeidsliv. Abort som prinsipp er en tapt sak, men regjeringspartiene bør fjerne utvekster som kan dømme en tvilling i mors liv til døden og som gjør det mulig å fjerne foster som utvikler seg til mennesker med egenskaper foreldrene misliker. KrF bør også sette foten ned mot såkalte reformer i arbeidslivet, som utvikler Norge til et løsarbeidersamfunn. Partiet bør ta til orde for å omfordele barnetrygden, slik at den reserveres familier som har størst behov for samfunnets håndsrekning.

KrF står ikke foran enkle regjeringsforhandlinger. På den annen side vet Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at uten KrF på regjeringslaget, vil Knut Arild Hareide gjenoppstå fra den politiske døden og forankre partiet blant røde og grønne sosialister.

Et slikt faktum vil nok stemme de blå til realisme og imøtekommenhet.

 

Ragnar Larsen har lang fartstid i pressen, som redaktør i Arbeidets Rett, Røros, Nordlands Framtid, Bodø og til sist Haugesunds Avis. Innimellom Nordlands Framtid og Haugesunds Avis var han i ni år banksjef i Nordlandsbanken.

 

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!