Et helgebesøk hos venner i et annet distrikt enn der man bor selv er hyggelig. En interessant side ved slike besøk er å lese de lokale avisene som ligger på bordet. Denne helgen la jeg spesielt merke til en sak om flyktningemottak på Elverum. De folkevalgte politikerne er i hovedsak svært begeistret for økt flyktningemottak. Har de folket med seg i akkurat denne saken?

Formannskapet i Elverum vedtok på onsdag å ta i mot 10 flere flyktninger i 2014 og 2015. Det er ikke måte på positivitet rundt mottaket av flyktninger. Kun ett politisk parti stemte i mot, Fremskrittspartiet.

Varaordfører Arnfinn Uthus (Sp):

– Jeg er glad for at saken kommer opp og at vi bryr oss om verden.

Yngve Sætre (H):

– Det skulle bare mangle. Eleverum er en internasjonal kommune, det forplikter.

Eldri Svisdal (SV):

– Selvfølgelig må vi ta vår del av ansvaret.

Kersti Grindal (Frp) er kritisk til økt mottak av flyktninger. Hun trekker frem et vanlig problem med flyktninger, integrering. Hun ønsker at kostnadene til økt flyktningemottak brukes på tiltak som kan fremme integrering.

– Vi når ikke målene om integrering, og vi vet ikke hva det koster oss.

Arbeiderpartiets oppskrift for bedre integrering ser ut til å være flere flyktninger i kommunen.

– Dette er en samfunnsoppgave vi har. I stedet for å si nei, må vi sørge for at integreringarbeidet gjøres bedre, sa Jørn Øversveen (Ap).

Artikkelen kan leses i Østlendingen torsdag 18. september. Den er ikke å finne på nett. Litt om forspillet til møtet i formannskapet kan leses her: http://www.ostlendingen.no/nyheter/elverum/frp-sterkt-imot-a-ta-imot-flere-flyktninger-enn-allerede-vedtatt-til-elverum-1.8493743