Innenriks

I Meråker planlegges et nytt asylmottak for mindreårige, og ikke uventet er det asylgrossisten Hero Norge AS som står bak planene.

Selv med det store presset fra nærmest alle kanter om å ta imot flere flyktninger, er ikke kommunene så begeistret for å få flere asylsøkere og flyktninger. I Meråker formannskap er meningene delte, og skillelinjene er ikke som på riksplan.

Formannskapets flertall, Bård Langsåvold (A), Kjell Lundemo (V) og Trond Marius Slungård (H) stemte ja til forslaget om å ønske et nytt asylmottak velkommen. Kari Anita Furunes (Sp) og Ole Brenntrø (Frp) gikk mot forslaget.

Trygve Slagsvold Vedum treffer neppe tonen i Meråker Sp når han ivrer for 10 000 syriske flyktninger til Norge. Kanskje klinger det bedre i meråkerbyggenes ører når Ole Brenntrø (Frp) uttaler seg?

– Jeg syns at det snart er nok. Vi skal også være humane overfor bygdas egne innbyggere. Jeg syns økonomien knyttet til et nytt asylmottak er veldig diffus. Vi kan ikke kreve kompensasjon for økte utgifter som et nytt mottak vil føre med seg, samtidig som kommunekassa er bunnskrapt. Jeg er veldig skeptisk, sa Frp-representanten.

 

Delte meninger i Meråker om asylmottak

Les også