Innenriks

Det begynner å røyne på for mange lokalsamfunn, og sterke ord tas i bruk av en lokalbefolkning som føler seg fullstendig overkjørt.

Meråker kommune i Nord-Trøndelag har om lag 2.500 innbyggere. Kommunen grenser mot Sverige og like før grensa ligger et bitte lite lokalsamfunn, Kopperå – etablert rundt et smelteverk som ble nedlagt for noen år siden. Mange i denne grenda bor i de idylliske arbeiderboligene som i sin tid tilhørte smelteverket. Nå skal det åpnes et akuttmottak i Kopperå – en isolert grend med færre enn 200 innbyggere. Mottaket er tenkt å ligge i smelteverkets gamle administrasjonsbygg.

Hele Meråker har om lag 2.500 innbyggere og kan få fire asylmottak og mer enn 400 flyktninger. Lokalbefolkningen er fortvilet. Rådløse ser de at fjellbygda deres endres i ekspressfart.

Jeg har vært mye i Meråker – både som barn og voksen – meråkerbyggene har jeg alltid opplevd som trivelige, hyggelige og svært hjelpsomme. Men nå er ordbruken hard: – Fuck UDI – nei til flyktningmottak står det på en plakat ved Kopperå. Dette opplever jeg som mer enn noe annet et uttrykk for hjelpeløshet. Meråkerbyggene vet ikke lenger hvordan de skal få stoppet den fundamentale endringen av lokalsamfunnet sitt. Avgjørelsene tas over hodet på dem og menneskerettigheter for meråkerbygger snakker ingen om.

Fredag sist uke skrev Adresseavisen om konflikten mellom Hitra kommune og Norsk mottaksdrift i anledning et nytt mottak der. Ordføreren som med beste evne forsøker å handle på vegne av dem som har valgt han, blir anklaget for sjikane av Norsk mottaksdrift og denne asyloperatøren har meldt saken til Fylkesmannen. Ordfører Ole L. Haugen (Ap) har ønsket informasjon om økonomiske konsekvenser. Helt presist har han formulert problemet:

– Det er bare business for dem. Lokalsamfunnet må ta støyten, har ordføreren uttalt.

Det er alltid den vanlige kvinne og mann som tar støyten. Og de har ingenting de skulle ha sagt – bortsett fra å finansiere kalaset.

Hitra og Meråker er eksempler i Trøndelag, fra Nord og Sør, fra øst og vest, fra folket og deres tillitsvalgte på hvordan den vanlige nordmann står fullstendig alene mot asylindustri og tafatte rikspolitikere.

1280px-Kopperå_stasjon_01

Kopperå stasjon. Mye skog…