Kort

Hard kritikk i Norge. Populært blant flere av innenriksministrene i EU.Dagbladet

Ifølge The Guardian har EU-landene et mål om å nekte de utallige flyktningene rett til asyl i Europa ved å finansiere og bygge asylmottak, som avisa kaller leirer, i Afrika og andre steder utenfor EU.

Etter at forslaget ble fremmet under møtet, fikk det bred støtte av innenriksministerne fra en rekke EU-land. Forslaget er i tråd med det 1. nestleder i Frp, Per Sandberg, presenterte i Dagbladet forrige uke. Et forslag som møtte mye kritikk.

—-

Jeg er ikke overrasket over signalene fra EU, og jeg er heller ikke overrasket over at jeg ble slaktet for dette forslaget i valgkampen. Dette er den eneste løsningen som er framtidsretta om ikke Europa skal knekke sammen. EU er også avhengig av å få med seg FN på dette, sier Per Sandberg til Dagbladet.