Innenriks

Karin Andersen. Foto: stortinget.no (utsnitt).

 

Et forslag fra regjeringen om endringer i statsborgerloven, hvor det blant annet tas til orde for å gi justisdepartementet adgang til å ta det norske statsborgerskapet fra personer med dobbelt statsborgerskap som har skadet Norges vitale interesser, møter kritikk fra SVs stortingsrepresentant Karin Andersen, skriver Dagbladet.

Fungerende innvandringsminister Per Sandberg (Frp) bemerker at Danmark har strammet inn lovverket, og nylig har tatt statsborgerskapet fra terrorister. Sandberg legger til at han synes det er trist at SV vil beskytte terrorister som bekjemper rettsstaten.

Dette har avstedkommet en skarp reaksjon fra Andersen:

– Sandbergs beskyldninger er så useriøse og ondsinnede, at det er uakseptabelt at en statsråd kan få seg selv til å si noe slikt. I en rettsstat kan vi faktisk ikke ha det sånn at justisministeren kan fjerne noens statsborgerskap med en signatur.

Fremgangsmåten er et brudd på rettsstatens prinsipper, fortsetter SV-representanten, som for sikkerhets skyld også børster støvet av 22. juli. Kanskje hun frykter at statsråden ville oppheve statsborgerskap i fylla?

Andersens resonnement reiser spørsmålet om hvorvidt det egentlig finnes rettsstater på planeten Jorden. For det er et faktum at den britiske regjeringen har enda videre fullmakter til å frata statsborgerskap av sikkerhetshensyn enn den norske ønsker å innføre. Som vi har sett, brukte Theresa May disse fullmaktene flere titalls ganger i sin tid som innenriksminister.

En konsekvens av Andersens analyse er altså at Storbritannia bryter med rettsstatens prinsipper. Hvis øyriket som er demokratiets mor, ikke passerer gjennom SVs rettsstatslige nåløye, hvilke land kan det være som gjør det? Gaza?