Nytt

Per Sandberg og hans iranske kjæreste var gjester i Dagsnytt atten. Sandberg forsikret at hans syn på regimet ikke er endret. Han trekker et skarpt skille mellom folk og regime. Men det var likevel flere punkter hvor det haltet.

Jeg, Frp og regjeringen er kritiske til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritiske til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen. Dette er iranske myndigheter fullt klar over. Denne politikken ligger fast, skriver Sandberg. (NTB)

Denne forsikringen fikk partifelle Mezyar Keshvari til å dempe sin kritikk av Sandberg.

Men det Sandberg sa sprikte. Han fikk spørsmål om påkledning og sharia. Det ville han ikke uttale seg om.

Kjæresten, Bahareh Letnes derimot, sa:

– Det er uansett en misforståelse at Iran er hundre prosent styrt etter sharialover. Kanskje er det et innslag på 20–30 prosent. Jeg kan også fortelle om pisking. Men det er et fåtall tilfeller i et land med 85 millioner innbyggere, sa hun blant annet. (NTB)

Et innslag på 20-30 prosent sharia i et land som er et teokrati? Dette lød ikke overbevisende. Folket er ikke den øverste autoritet i Iran, det er Den øverste leder som både er politisk og religiøs leder. Ali Khamenei er Velayate faqih, nasjonen ledes av den religiøse juristen. Enhver som er vokst opp i Iran vet dette. Å si at landet bare er styrt 20-30 prosent av sharia er å snakke mot bedre vitende.

Sandberg plumpet også uti. På spørsmålet om regimet kunne ha plantet spioner som kom inn på livet av dem, sa han at de bar omgitt av 10-15 mennesker hele tiden, folk som var venner og slekt. Men hvordan vet Sandberg at de ikke handlet på ordre fra etterretningstjenestene? Det virker ikke som om Sandberg helt ville ta inn over seg hvav slags regime han har besøkt.

Det samme gikk igjen når han i rosende ordelag snakket om fordelene ved handel og utveksling.

– Min feriereise endrer ikke Iran, Frp eller noens politikk overfor prestestyret. Men på sikt vil økt handel, teknologi og besøk tvinge selv den verste despot i kne, uttaler han blant annet. (NTB)

Dette er merkelige uttalelser i en situasjon hvor det er demonstrasjoner i ti iranske byer og protestene sprer seg. Grunnen er at ayatollahene og de religiøse stiftelsene og Revolusjonsgarden vanstyrer landet. Pengene brukes på militære eventyr.

Handel med Iran stiver opp regimet. Besøk skjer på regimets premisser. Derfor er eksil-iranere ytterst skeptisk til besøk av Sandbergs type.

Sandberg snakket med to tunger.

Partikollega Christian Tybring-Gjedde er usedvanlig klar og skarp:

Sandbergs partikollega på Stortinget og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde, sier til NTB at han ble overrasket over hvor raskt statsministeren konkluderte da hun tirsdag uttalte at det er lov å gjøre feil.

– Det må jo være en grense for hvor store feil man kan gjøre, sier Tybring-Gjedde. Han mener at Solberg må vurdere om Sandberg kan fortsette som fiskeriminister etter dette. (NTB)

Dette er å uttrykke mistillit til en statsråd fra eget parti.

Det er usedvanlig kost.

 

Les også