Nytt

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde advarer mot å innsette en ny justisminister som er mildere i retorikken enn Sylvi Listhaug.

– Det ville være et stort feilgrep dersom regjeringen utnevner en justisminister som er politisk korrekt og ikke tar bekymringene folk flest har på alvor. Som fokuserer på de frihetsverdiene vi setter høyt, og reduksjon av innvandring fra islamdominerte land, sier Tybring-Gjedde til NRK.

Han er tydelig på at fungerende justisminister Per Sandberg er en god kandidat, men at partiet også har mange andre gode kandidater:

– For Frp er det viktig med en tydelig justisminister. Sandberg appellerer til grasrota i partiet og snakker tydelig til velgerne.

Stortingskollegaene Himanshu Gulati og Ulf Leirstein sier til statskanalen at de er enige med Tybring-Gjedde.

– Jeg tror velgerne våre forventer klar tale fra Frp i innvandringssaker, sier Leirstein, som håper Sandberg blir justisminister på permanent basis.

– Sandberg er en utmerket kandidat, og har tidligere vikariert både som innvandringsminister og jobbet med innvandring på Stortinget. Jeg er sikker på at uansett hvem ledelsen velger som ny statsråd, vil det være noen som kjemper hardt og fronter innvandringsfeltet tydelig i mediene, sier Gulati.

Også flere fylkesledere er tydelige på at det ikke er aktuelt å endre på tonen.

– Vi har helt klart sett at det har vært viktig å ha en tydelig og klar minister på innvandringsfeltet, sier Liv Gustavsen, fylkesleder i Akershus Frp.