Nytt

Bildet: Siv Jensen har måttet tåle å bli herset med av mediene. Etter at hun kom inn i regjeringen virker det som hun ble trett og ville ha ro. Men velgerne er ikke fornøyd. Derfor murres det i krokene, også innen partiet, og det lekes med tanken om et nytt parti. Håpet knytter seg til Sylvi Listhaug. Hun vil kunne gi partiet vind i seilene foran valget, men ingenting tyder på at Siv vil vike plassen. Da skal det bli tungt å dra valgkampen.

Finansavisen kan i dag fortelle at det under et middagsselskap på Frogner i Oslo ble drøftet om det var mulig å danne et nytt parti på borgerlig side. Det er fremfor alt frustrasjon med innvandrings – og integreringspolitikken som ligger bak.

Kilder Document har snakket med vil ikke ha det fremstilt som at partiet skal ligge til høyre for FrP. Det er snarere snakk om et høyreliberalt parti, som er ment å ta velgere fra Ap-velgere som i dag er desillusjonert og frustrert.

Bakgrunnen for at det lekes med tanken om et nytt parti er at mangel på klare alternativer.

FrP er i realiteten splittet: Siv Jensen setter samarbeid med Høyre og regjeringsmakt foran partiets prinsipper og velgernes kjernesak. – innvandring og islamisering. Sylvi Listhaug har på kort tid seilt opp som arvtaker. Hennes popularitet viser hvilket potensial som ligger i å stå fast ved kjerneverdiene. Men Siv Jensen har ikke gitt noe signal om at hun vil gå av til våren. Etter alt å dømme vil hun lede neste valgkamp.

Frustrasjon med denne passive linjen ligger trolig bak partisonderingene.

Middagen foregikk hjemme hos investor Mikkel Dobloug. Til stede var bl.a. Hege Storhaug og Christian Tybring-Gjedde og kona Ingvil, som er statssekretær i Olje – og energidepartementet. For ekteparet var tema nytt parti sensitivt, og de forlot middagen da det kom opp. Storhaug har tidligere uttalt seg om at FrP er blitt et parti der folk som liker å kjøre limousiner setter kursen.

Mens Danmark har fått to parti på kort tid, ett på venstre fløy – Alternativet – og et på høyre – Nye Borgerlige, virker det svært vanskelig å dra igang noe i Norge.

Det kan være det har noe med debattklimaet å gjøre. Norsk politisk debatt kjøres i stramme tøyler. Det partipolitiske spillet er nøye regissert og mediene følger lojalt opp. Hvis Senterpartiet flip-flops – skifter standpunkt – blir ikke Slagsvold Vedum stilt til veggs. Alt foregår som innenfor en stor familie hvor man skal være snille med hverandre, rett og slett fordi man sitter i samme båt. Det er noen som er likere enn andre og det er Arbeiderpartiet og deres støttepartier Venstre og KrF. Det er disse to som verdipolitisk er Aps støttepartier, selv om de formelt støtter Erna. Erna og Høyre har inntatt en posisjon i forhold til denne konstellasjon. Hun fører en politikk som verdipolitisk står for det samme. Forskjellene er minimale. Venstre og KrFs lojalitet til Ap og venstresiden viser seg hver gang spørsmål om innvandring og flyktninger kommer opp. Da tyner mediene regjeringen til å vrake forslag som ville gjort en forskjell, og bare de mest tannløse blir igjen.

Siv Jensen har akseptert denne tannløsheten i saker som er de viktigste for hennes velgere. Det har ikke Listhaug, men heller ikke hun kan redde partiet hvis ikke det leverer foran neste valg.

Denne frustrasjonen ligger bak tankeleken om å starte et nytt parti.

Ellers er det noen som har funnet ut at Kystpartiet kanskje kan fylle rollen. Kystpartiet har landsmøtet på Gardermoen til helgen.

 

http://www.nettavisen.no/nyheter/finansavisen–tybring-gjedde-i-mte-om-nytt-parti/3423267691.html