Nytt

NRK opplyser at forhandlingene mellom regjeringspartiene og sentrumspartiene om asyl- og innvandringspolitikken sluttføres i disse dager. Uenigheten er stor, da Frp har gått til valg på en strengere politikk, mens Krf og V ønsker en mykere sådan.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier det er helt overordnet at færre får opphold slik at innvandringen blir bærekraftig, at han er villig til å sette hardt mot hardt i forsøket på å oppnå innstramninger, samt at han finner det urimelig at to femprosentspartier skal kunne bestemme på et så viktig felt for Frps mer tallrike velgere.

Trolig har ansvarlig statsråd vist større ettergivenhet:

Tybring-Gjedde er klar på at det slettes ikke er sikkert at han vil godta det justisminister Anders Anundsen (Frp) har forhandlet fram, selv om konsekvensene er at regjeringen sitter mindre trygt:

– Hvis det er for mange smutthull, og for mange steder der det er rom for tolkning, så stemmer jeg mot, sier han.

– Dersom stortingsgruppen sier nei, vil det kunne sette hele samarbeidsavtalen og grunnlaget for regjeringen i fare. Er det verdt det?

– Ja, absolutt.

Kanskje er ikke denne muligheten så fjern:

En kilde sier til NRK at grunnlaget for hele samarbeidsavtalen står på spill dersom de ikke klarer å enes om asylpolitikken.

Den sterkeste foreliggende uenigheten statskringkasteren rapporterer om, antyder også en kompromissmulighet i tolvte time: Frp kan åpne for flere asylbarn, mens sentrumspartiene kan godta lukkede mottak.

Etter det NRK erfarer er store, avgjørende punkter ennå ikke avklart. Når det gjelder vanskelige tema som asylbarna, organiseringen av asylmottakene, klageadgangen og krav til familiegjenforening har partiene ikke kommet til enighet tross gjentatte forsøk.

Tybring-Gjedde etterlyser også et klarere regelverk som gir forvaltningen mulighet til å utvanne vedtatt politikk gjennom eget skjønn:

– Jeg synes det er helt galt at UDI sitter med den makten i samfunnet, der de tolker et uklart regelverk. Det må være et klart regelverk, som de da skal sette ut i livet. Det må være politikerne som bestemmer, krever Tybring-Gjedde.

Et spørsmål som melder seg, er hvor store deler av Frp som er villige til å spille like høyt.

 

Tybring-Gjedde med knallharde asylkrav: Innstramming viktigere enn regjeringsavtale