Hamar kommune har startet opp en boligskole.  Det kommer frem at flyktninger er viktigste den viktigste målgruppa som mangler kompetanse for å kunne bo i egen bolig. Språkbarrierer, kulturelle- og religiøse forskjeller, lavt eller manglende utdannelses nivå og manglende kompetanse for å bo. Ikke tro at flyktningemottak er noe annet enn en suksessfaktor for et samfunn hvor utviklingen går fremover.

Svært mange av Hamar kommunes kommunale leietakere mestrer ikke de enkleste og mest elementære forhold knyttet til det å bo. Det som ”vi” tar som en selvfølge, må andre lære. Start i høst Boligskolen åpnet mandag 25. august. Boligskolen er et samarbeid mellom Boligsosial avdeling, Hamar læringssenter og Flyktningkontoret i Hamar. I første omgang prøves det ut et konsept for flyktninger på introduksjonsordning. På sikt er tilbudet tenkt å kunne utvides til flere målgrupper. Det er obligatorisk møteplikt, og samtlige deltakere vil motta et kursbevis som sier noe om tema og antall undervisningstimer de har vært med på.

Har du kursbevis som viser dine kunnskaper om å bo?

http://www.hamar.kommune.no/article36308-784.html