Mens professor Matlary i dn.no på mandag instendig ber politikerne tenke på et tall migranter, så har en annen professor ved Universitet i Oslo, den sagnomsuste Thomas Hylland Eriksen (THE) oppdaget flere interessante fakta som er presentert i Aftenposten.  Det pågår en globalisering og regionene er tettere knyttet sammen. Det er mer overkommelig å reise, og her er det ikke snakk om å sitte tjosfast, man kommer frem. Mobiltelefon og smarttelefon har gjort sin entre i de mest avsidesliggende grender i verden. Noe som gjør det mulig å kommunisere med slekta, samt å finne frem geografisk. Det som ikke fremkommer i kronikken er at det ikke bare er flyktninger, men også migranter som er i farta. De finner frem, ikke bare geografisk, men også til ytelser og jobber.

Det THE også kan bekrefte er at vi er på vei inn i ukjent farvann. Det er som Yogi Berra skal ha sagt: Det er vanskelig å spå – spesielt om fremtiden. Nå var Yogi Berra en legendarisk baseball spiller, som jo er en begrenset om men populær aktivitet, mens THE er en legendarisk sosialantropolog, om enn ikke annet enn på Document, og jeg formoder at vi er innen hans virkefelt.

Nå er det slik at verden ikke ble skapt i går, eller på «Ullevål Hageby». Det er derfor vanskelig å komme utenom det faktum at dette ikke er verdens første migrasjonsbølgen, eller at de samfunn de migrerte kommer fra er territorium incognita. Det hadde derfor vært å forvente at det var mulig å spore noen konkrete postulater fra THE, han har tross alt jobbet med dette feltet det meste av sitt yrkesaktive liv.

I mangel av professorale uttalelser så kan det antydes at vi må forvente at skyldfolket, dvs de som tilhører klanen er viktig (klientisme) for de migrete og at vi kan få utfordringer hvor lojaliteten til familie – klan og etnisk gruppe er viktigere enn lojalitet til Norge.