I Sverige ser man nå på alle mulig alternativer for å finne bosteder for flyktningene. Det siste er at man aksepterer teltleir, skriver Aftonbladet i dag:

Det känns mycket glädjande att kunna ge ett positivt besked, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) får bygglov för att sätta upp tält för flyktingboende vid Revinge, säger Björn Abelson, ordförande i byggnadsnämnden i Lund i ett pressmeddelande.

Innan tälten kan sättas upp behövs ett startbesked, skriver kommunen i pressmeddelandet. Dessutom behövs ett slutbesked innan någon kan flytta in. Detta kan ges efter att MSB redovisat de tekniska lösningarna.
MSB har varit redo att sätta upp tälten sedan mitten av oktober.

Men det är bygglovsprocessen som har dragit ut på tiden, har Sveriges Radio tidigare rapporterat. Enligt pressmeddelandet från Lunds kommun kommer de tillsammans med MSB har som ambition att det fortsatta arbetet ”ska gå som snabbt som möjligt”.

Det er vanskelig å se forskjell på en teltleir i Sverige kontra en teltleir i Tyrkia eller Pakistan. Å sikre de flyktningene de grunnleggende behov er mulig andre steder enn i Sverige, og sannsynligheten for at de svenske teltleirene blir midlertidige er små med tanke på den tilstrømmingen landet opplever. Teltleirene blir slik sett et trist bevis på at Sverige mottar så store mengde flyktninger at samfunnet ikke klarer å absorbere dem.

Men det er ikke bare teltleirer som må tas i bruk. Ifølge Aftonbladet har også den den svenske kongefamilien sagt ja til å la asylsøkere få bo i sine eiendommer. Slottet i Stockholm er ikke med i disse planene, men det gjør inntrykk når programleder og gjest i Aftonbladet TV i fullt alvor diskuterer om og når det kan bli et alternativ. På den annen side er det andre medier som hevder at slottet dementerer disse påstandene, hvilket viser kaoset som rår.

Ved siden av teltleire og mulige kongelige fasiliteter, åpner svenskene også opp for å bruke tilfluktsrom som midlertidige bosteder. Hvor svenskene da skal gjøre av seg ved behov, er åpenbart underordnet.

Å stenge grensene er fortsatt ikke et alternativ for svenske myndigheter.